Berlingske: Børnehaver skal lege sprog ind i børn

Regeringen er begejstret for ny forskning, der kobler leg med læring. Socialminister Manu Sareen kalder sprogtræning i børnehaven »et paradigmeskifte« og opfordrer pædagoger til at bruge den nye viden. (Berlingske)

Foto: Martin Gravgaard Fotografi

Berlingske præsenterer i en artikel et par af resultaterne fra de to projekter, SPELL og Fart på Sproget, og uddybber desuden, hvilke redskaber de to indsatser gør brug af. Hovedessensen går på at lære børnene om ord, ordenes lyde og deres betydning, forskellen på ord og billeder, samt at gøre børnene fortrolige med bøger. For det klæder børnene på til at kunne lære at læse, som professor i sprog, Dorthe Bleses, siger i artiklen.

Du kan finde hele artiklen på Berlingskes hjemmeside (27.04.2015). Du kan også vælge at læse mere om projekterne Fart på Sproget og SPELL - Sprogtilegnelse via legebaseret læsning på vores projektsider.