Underretninger i fokus

Underretninger i Fokus

Børn og unges udvikling og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder senere i livet. Derfor er det vigtigt, at socialrådgiverne træffer gode beslutninger, når de modtager en underretning med en bekymring om et barn eller en ung. Ofte er der dog meget få konkrete oplysninger i underretningerne, og det kan derfor være vanskeligt for socialrådgiveren at vurdere barnets reelle udsathed på baggrund af disse oplysninger. TrygFondens Børneforskningscenter samarbejder med VIA University College om at undersøge, hvorvidt et statistisk redskab kan understøtte socialrådgivernes arbejde med vurdering af underretninger.  

Forskningsprojektet Underretninger i fokus bygger på erfaringerne fra pilotprojektet Beslutningsstøtte ved underretninger. Du kan læse mere om projektets fase 1 og 2 i dokumenterne her på siden.

Det er på grund af en ændring i projektdesignet ikke længere ambitionen, at der inden for den nuværende projektperiode bliver gennemført afprøvninger af redskabet – kaldet Beslutningsstøtten – på faktiske sager.  Til trods herfor, vil projektgruppen arbejde videre mod at nå projektets målsætninger – i det omfang det er muligt uden afprøvningen. Dette sker bl.a. ved at undersøge socialrådgivernes holdninger til og oplevelse af Beslutningsstøtten ved hjælp af testsager. Det er også intentionen at undersøge, hvilke overvejelser socialrådgiverne gør sig om redskabets betydning for de afgørelser, de skal træffe, og for samarbejdet med familierne. Projektgruppen vil ligeledes arbejde videre med at udvikle algoritmen bag Beslutningsstøtten og bidrage med viden til feltet ved at beskrive dets kompleksitet og de udfordringer, der er oplevet i de tidligere faser af projektet.

Et mere detaljeret projektdesign forventes færdigt i efteråret 2022.