CDI-Sprogvurdering

CDI-Sprogvurdering

(udfyldes af pædagogen)

CDI-Sprogvurdering (version til pædagogisk personale) er udviklet af Dorthe Bleses, Peter Jensen og Anders Højen (Bleses, Jensen & Højen, 2017). Det er et kort spørgeskema, som er særligt udviklet til at give det pædagogiske personale et redskab til at vurdere de 18-34 måneder børns ordforråd. Redskabet er derudover udviklet til at kunne anvendes forud – og i sammenhæng med redskabet Sprogvurdering 3-6, der er udviklet for Børne- og Socialministeriet (Bleses, Højen, & Andersen, 2017).

CDI-Sprogvurdering indeholder en checkliste med 70 ord og er inddelt i ni indholdskategorier (fx ’Lydeffekter og dyrelyde’, ’Ord for mad og drikke’ samt ’Ord for handlinger’), der måler ordforråd. Det markeres hvilke ord, pædagogen/dagplejeren har hørt barnet sige – også selvom, at barnet har en anden udtale af et ord (fx ’gugge’ for ’dukke’ eller ’dol’ for ’stol’). Derudover besvares fem spørgsmål vedr. barnets begyndende sprogbrug, fx om barnet nogensinde taler om tidligere episoder eller personer, der ikke er til stede eller om noget, der vil ske i fremtiden. Det markeres om barnet ’ikke endnu’, ’nogen gange’ eller ’ofte’ bruger sproget på disse måder.

CDI-sprogvurdering skal udfyldes uden, at barnet er til stede. Hvis pædagogen/dagplejeren er meget usikker på, hvad barnet kan på nuværende tidspunkt, kan det være en god idé at observere barnet over nogle dage inden man udfylder skemaet. Det samlede resultat af ordlisten gøres op ved at tælle, hvor mange ord barnet kan sige. For Sprogbrug omregnes svarkategorierne til point og regnes sammen på tværs af de 5 spørgsmål (”ikke endnu” (0), ”nogle gange” (1) eller ”ofte” (2)). Der er udarbejdet en dokumentation af CDI-Sprogvurdering, der indeholder en beskrivelse af, hvordan redskabet er udviklet og normeret samt en beskrivelse af redskabets psykometriske egenskaber, i det omfang de indtil videre er blevet dokumenteret. CDI-Sprogvurdering er normeret på basis af 5.097 danske børn i alderen 18-34 måneder.

Hent CDI-sprogvurdering som PDF

Ved enhver form for publikation af data baseret på pædagogskemaet, skal der refereres til følgende artikel: Bleses, D., Jensen, P. & Højen, A. (2017). CDI-Sprogvurdering. Valideret redskab til vurdering af sprogudvikling hos børn på 18-34 måneder. Rapport udgivet af TrygFondens Børneforskningscenter. 


Øvrige kilder: Bleses, D., Højen, A. & Andersen, M. (2017). Vejledning til Sprogvurdering 3-6 for Børne og Socialministeriet.