Skolerettede indsatser i 3. og 5. klasse

Skolerettede indsatser

Børn, hvis forældre ikke selv har en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve, klarer sig markant dårligere i folkeskolen end andre børn. Det gør de allerede ved de første nationale test i 2. (dansk) og 3. klasse (matematik), og registerdataanalyser viser, at meget få når at indhente deres klassekammerater i løbet af skoletiden. Internationalt afprøvede indsatser med tutorer og strukturerede elevsamarbejder har vist gode resultater, især i USA. Kan de målrettes til klasser med en høj andel af socioøkonomisk svage børn og dermed fremme læring og inklusion i en dansk kontekst?

Periode:

2015 – 2018.

Målgruppe:

Elever i 3. og 5. klasse.

Antal deltagere:

Rekruttering sker i foråret 2016. Det forventes at i alt 600 klasser kommer til at deltage i forsøget, bestående af en kombination af 3., 5. og 8. klasser.

Indsats:

Over en periode på fire måneder vil der i elevernes understøttende undervisning blive implementeret en af følgende to indsatser:

  • Tutorforløb. Skolen får ressourcer til at inddrage unge, studerende i undervisningen. Tutoren giver intensiv matematik træning til elever, som har brug for ekstra støtte.
  • Struktureret elevsamarbejde. Skolen modtager støtte til at gennemføre et struktureret elevsamarbejde, hvor 8.-klasseselever læser en-og-en sammen med elever i 3. eller 5. klasse. Forventningen er, at indsatsen styrker de yngste elevers læsekundskaber og øger deres trivsel samt styrker de ældste elevers ansvarsbevidsthed og trivsel.

Forskning:

Effekten af de skolerettede indsatser evalueres i et lodtrækningsforsøg og gennemføres i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Blandt klasser som tilmelder sig forsøgsordningen, trækkes der lod om hvilken af ovenstående indsatser klassen implementerer, eller om klassen fungerer som sammenligningsgruppe. Dermed bliver det tilfældigt, om klassen kommer til at implementere den ene indsats frem for den anden (eller ingen ny indsats). Det gør, at man i udgangspunktet kan forvente, at eleverne er sammenlignelige på tværs af de forskellige indsatsgrupper, og at forskelle mellem eleverne over tid skyldes den form for understøttende indsats, de modtager.

Effekten af de to indsatser vil blive målt på elevernes resultater i de nationale test i dansk og matematik. Ligeledes vil den årlige trivselsmåling blive benyttet til at undersøge om indsatsen fremmer elevernes trivsel.

Partnere:

Undervisningsministeriet, Rambøll Management Consulting, VIA University College og Professionshøjskolen Metropol.

Resultater:

Forventes i 2017. I 2018 udbredes virksomme indsatser til flere skoler i Danmark.