Skolefraværsinterventioner – et litteraturstudie

Hvilke indsatser kan forebygge problematisk skolefravær i folkeskolen? Et systematisk litteraturstudie skal gennemgå danske og internationale erfaringer med at forebygge og reducere skolefravær og anbefale interventioner, som med fordel kan afprøves i en dansk kontekst.

Periode:

2014 – 2016.

Målgruppe:

Elever i folkeskolens 0. – 10. klasse med et eksisterende skolefravær over gennemsnittet eller med risiko for at udvikle et skolefraværsproblem.

Forskning:

Skolefraværsundersøgelsen - foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter i 2013-2015 - har vist at højt skolefravær især rammer børn med lav trivsel og børn med et dårligt skole-hjem-samarbejde. For elever med et særligt problematisk skolefravær, dvs. elever, der er fraværende i mere end 10 % af skoletiden, gælder der en række særlige karaktertræk: Børnene kommer i højere grad fra skilsmissehjem, går i de ældste klasser, har et lavere fagligt niveau, går oftere i en specialklasse, trives dårligere og har i højere grad kontakt til kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR). Overvægtige børn har også en større tendens til skolefravær. Flere har emotionelle problemer eller problematisk adfærd, har en kronisk sygdom og har i højere grad en social fobi (ud fra forældrenes rapportering). Endeligt er forældrenes samarbejde med læreren typisk lavere.

Gennem en systematisk litteraturgennemgang af internationale og danske interventionsstudier udarbejdes en synteseviden om, hvad vi ved virker i forebyggelsen af problematisk skolefravær, samt hvad der øger skolebørns fremmøde i skolen. Fokus bliver på interventionsstudier som afprøver indsatser, som kan igangsættes i skolen og af skolens personale.

Litteraturgennemgangen skal informere fremtidige interventionsstudier i en dansk kontekst.

Resultater:

Forventes i 2016.

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

TV2 Østjylland (06.01.2013): Vil forebygge skolefravær

folkeskolen.dk (09.01.2013): Ny forskning skal forebygge skolefravær

Øvrige links

Om Skolefraværsundersøgelsen på KORA's hjemmeside.

Om Skolefraværsundersøgelsen i Aarhus Universitets nyhedsarkiv.  

Konferencen Hvad gør vi ved skolefravær? beskæftigede sig med skolefravær, herunder nogle af resultaterne fra Skolefraværsundersøgelsen.