Hvad gør vi ved skolefravær? (2015)

Hvad gør vi ved skolefravær?

Titel:

Hvad gør vi ved skolefravær?

Hovedtalere:

Anders Holm, professor på Københavns Universitet

Esben Wendelboe Svendesen, fuldmægtig i Aarhus Kommune

Gitte Christiansen, lærer på Isefjordskolen i Holbæk

Johanne Jeppesen Lomholt, postdoc på Aarhus Universitet (TrygFondens Børneforskningscenter)

Line Willum Jensen, skolefraværskonsulent i Københavns Kommune

Simon Calmar Andersen, professor på Aarhus Universitet (TrygFondens Børneforskningscenter)

Hvornår?

2. februar 2015

Hvor?

Aarhus Universitet

Deltagere:

30 deltagere (praktikere primært)

Beskrivelse:

Til workshoppen var fokus på initiativer til at reducere fraværet hos skolebørn i Danmark.

Udfordringerne med skolefravær blev dels anskuet fra forskeres perspektiv: Hvad karakteriserer børn med skolefravær? Hvilken effekt har skolefravær på jævnaldrende? Hvordan er det muligt at lave lodtrækningsforsøg i folkeskolen?

Og dels blev udfordringen set fra praktikeres synsvinkel: Hvad gør kommunerne for at mindske skolefravær? Hvilke erfaringer har folkeskolelærere gjort sig med implementeringen af uddannelsesparathedssystemet?

I den sidste del af workshoppen blev der diskuteret, hvilke fraværsinitiativer, der ellers findes i kommunal- og skoleregi, og idéer til kommende forskningsprojekter blev præsenteret.

Program

Fra konferencen