Back2School – en skolefraværsindsats i Aarhus Kommune

Back2School - Psykologisk Indsats for Problematisk Skolefravær

Skolefravær i folkeskolen er et stort problem såvel internationalt som i Danmark. Højt skolefravær kan medføre dårligere karakterer, øget risiko for at droppe ud af uddannelsessystemet, samt sociale og arbejdsmæssige problemer i voksenlivet. Enkelte dages fravær har ikke den store betydning for barnets skoleforløb, men for en gruppe børn bliver skolefraværet imidlertid så omfattende, at det får en negativ betydning for børnenes skolegang og videre liv. Børn med alvorligt skolefravær har ofte psykologiske problemer som angst, depression og adfærdsforstyrrelser. Både nationalt og internationalt mangles systematiske afprøvninger af psykologiske interventioner i forhold til bekymrende skolefravær i et metodisk stærkt design med en intervention, som kan rumme den meget heterogene gruppe, som børn med højt skolefravær er.

Derfor udvikles og afprøves interventionen Back2School med det formål at undersøge om en systematisk indsats kan mindske skolefraværet hos børn med opmærksomhedskrævende skolefravær og hjælpe børnene til en hverdag med regelmæssig skolegang.

Periode:

2016 – 2020

Målgruppe:

Elever i 1.-9. klasse med opmærksomhedskrævende skolefravær ud fra Aarhus Kommunes definitioner.

Antal deltagere:

Ca. 160 elever med opmærksomhedskrævende skolefravær, i Aarhus kommune.

Indsats:

Alene i Aarhus Kommune var over 850 elever i alderen 5-16 år fraværende fra skole i mere end 15 % af årets skoledage i skoleåret 2010/11, svarende til 30 skoledage på et år. Disse børn mister næsten en hel skoledag hver uge og har svært ved at indgå i skolens læringsfællesskab.

Interventionen Back2School udvikles og testes inden den afprøves i lodtrækningsforsøg. Back2School er manualbaseret og består af op til otte sessioners kognitiv adfærdsterapi, samt et tæt samarbejde med barnets skole. Interventionen udføres af psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus Kommune, samt af klinikere på Psykologisk Institut og finder sted i Angstklinikken for Børn og Unge på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Projektet finansieres i samarbejde med Innovationsfonden.

Forskning:

Effekten af den psykologiske indsats for opmærksomhedskrævende skolefravær evalueres i et lodtrækningsforsøg med lodtrækning på individniveau. Hensigten er at undersøge, om interventionen kan mindske børnenes skolefravær til et normalt niveau. Derudover er hensigten at sammenligne Back2School med Aarhus Kommunes nuværende indsatser i forhold til børn med opmærksomhedskrævende skolefravær.

I forsøget vil folkeskoler i Aarhus Kommune henvise familier med elever med opmærksomhedskrævende fravær, som skolen vurderer egnet til psykologisk intervention. Gennem lodtrækning vil halvdelen af eleverne blive tilbudt Back2School interventionen. Den anden halvdel tilbydes Aarhus Kommunes eksisterende indsats. Ved at trække lod mellem deltagerne og følge dem over tid kan eventuelle effekter tilskrives programmet.

Partnere:

Aarhus Kommune og Innovationsfonden

Resultater:

Forventes i 2019.