Social baggrund og læring: Analyse af udsatte børns skoleresultater

Social baggrund og læring: Empirisk analyse af udsatte

børn og socioøkonomisk svage børns skoleresultater

Hvordan og i hvilken grad påvirker social baggrund de faglige resultater i folkeskolen? Resultater af en omfattende registeranalyse dokumenterer ringere faglige resultater i dansk og matematik for udsatte børn og socioøkonomisk svage børn.

Periode:

2015.

Målgruppe:

Socioøkonomisk svage børn, defineret ved at have mødre, som højest har en grundskoleuddannelse, og udsatte børn, defineret ved at barnet har modtaget en indsats under Servicelovens § 52.

Antal deltagere:

Alle folkeskoleelever, som deltog i nationale test i 2010/2011.

Forskning:

Undersøgelsen er baseret på en registerdataanalyse og har til formål at afdække de statistiske sammenhænge mellem børnenes familiebaggrund og deres faglige niveau, at skildre udviklingen i det faglige niveau over tid, samt hvilken betydning børnenes og forældrenes baggrund har herfor.

Til analysen anvendes data om børnenes baggrundskarakteristika fra Danmarks Statistik, med blandt andet socioøkonomiske informationer om uddannelse, beskæftigelse og overførselsindkomster, og øvrige informationer om kriminalitet, mv. Derudover har forskergruppen brugt informationer omkring børnenes fravær, resultater i de nationale tests, samt standpunkts- og afgangskarakterer.

Partnere:

Undervisningsministeriet og Rambøll Management Consulting.

Resultater:

Udsatte børn og børn fra socioøkonomisk svage familier klarer sig allerede i 2. klasse væsentligt dårligere i skolen end andre børn og unge, og forskellen ser kun ud til at blive større i løbet af skoletiden, særligt i faget matematik. Den faglige niveauforskel kan i høj grad forklares ud fra forældrenes baggrund, hvorimod de enkelte skolers karakteristika ikke har nogen signifikant betydning.

Få udsatte børn og børn med svag socioøkonomisk baggrund er mønsterbrydere. Blandt børnene i målgruppen er tilbøjeligheden til at ligge blandt den bedste fjerdedel i klassen rent fagligt meget lav, særligt på de ældste klassetrin. Og blandt dem, som ligger i den bedste fjerdel tidligt i skoletiden, vil halvdelen forsvinde i løbet af deres skolegang – der vil dog komme nye til. Den lave grad af mønsterbrydere kan særligt forklares ud fra forældrenes baggrund.

Projektgruppe

Publikationer

I pressen

Berlingske (22.09.2015): Skolens tabere skal blive vindere

Øvrige links