Om os

På TrygFondens Børneforskningscenter gennemfører vi videnskabelige effektmålinger for at afprøve, om en indsats virker i praksis.

Vi samarbejder med kommuner, ministerier og frivillige organisationer med at fundere deres sociale-, skole- og kriminalpræventive indsatser i mere robust viden, så ny viden bliver brugt i praksis og kommer børn og unge til gavn.

Desuden engagerer vi os i forskningssamarbejder på tværs af discipliner, tilbyder kurser, seminarer og konferencer, da vi tror på, at mere tværfaglighed og forskersamarbejde vil gavne den viden, som skabes.

Kontakt forskere og medarbejdere ved centeret.

  Vores vision

  At alle danske børn og unge igennem hele deres opvækst skal blive mødt med indsatser, der på bedste vis øger deres muligheder for at få et godt liv, baseret på solid viden om, hvad der virker.

  Vores filosofi

  Afstanden mellem de indsatser, som udvikles og benyttes i praksis i tusindetal i danske skoler, institutioner og frivillige organisationer og et samfund, der klæder forældre, pædagoger, lærere m.fl. på til systematisk og med stor effekt at hjælpe danske børn og unge, er for stor og bør mindskes, så ingen tabes.

  Vi tror på, at politisk anvendelige, praksisorienterede og videnskabeligt valide effektmålinger sagtens kan gå hånd i hånd, og vi arbejder aktivt på at skabe forskning i samproduktion med de kommuner, frivillige organisationer og andre, som er ophavsholdere for og de endelige brugere af sociale indsatser.

  Derfor arbejder vi aktivt på at bane vej for, at flere sociale-, skole- og kriminalpræventive indsatser evalueres ved brug af videnskabelige metoder, som giver den bedst mulige viden om indsatsernes virkning. 

  Vi ønsker, at vores forskning skal udbredes og forankres i praksis til gavn for tusindvis af danske børn og unge. Derfor stiller vi vores resultater til rådighed i et sprog som alle kan forstå og arbejder på, at viden bliver brugt i praksis og dermed medvirker til en styrket videnkultur.

  Vi har særlig interesse i at medvirke til at udsatte børn og unges muligheder for et godt liv forbedres og social ulighed mindskes. Vores effektevalueringshjul fremhæver fem kvaliteter i centrets arbejde med at skabe viden til brug i praksis.

  Vores etos

  Vores forskning er uvildig, og vores forskere har ingen økonomisk eller anden personlig interesse i de indsatser, de evaluerer.

  Vores forskning er uafhængig af politiske og ideologiske interesser.

  Vores forskning lever op til krav om god forskningsetik.

  Vi vildleder ikke med store konklusioner, som ikke har hold i forskningen, men præsenterer vores resultater i lyset af, hvad de kan besvare. Vores målsætning er ambitiøs og kan kun indfries med tid og tålmodighed.

  Vores historie

  April 2013:

  TrygFondens Børneforskningscenter åbner under ledelse af centerchef Michael Rosholm. Børneforskningscentret er finansieret af TrygFonden med 60 mio. kr. over de første seks år.

  Aug. 2013:

  125 personer deltager i centerets Åbningskonference på Aarhus Universitet.

  Efterår 2013:

  TrygFonden uddeler 40 mio. kr. til nye effektevalueringer, som tilknyttes Børneforskningscentret.

  Dec. 2013:

  Centret modtager 8 mio. kr. til at udvikle forsknings- og praksiskapacitet i effektevalueringer.

  Sept. 2014:

  Ulrik Holmstrup påbegynder TrygFondens første Journalistiske Fellowship.

  Okt. 2015:

  Dorthe Bleses og Anders Højen rykker Center for Børnesprog fra Odense og integreres i Børneforskningscentret.

  Aug. 2016: Simon Calmar Andersen bliver ny centerchef i TrygFondens Børneforskningscenter, mens Michael Rosholm forbliver en del af centerledelsen.
  2017: TrygFondens Børneforskningscenter runder 80 mio. kr. i ekstern finansiering, udover TrygFonden oprindelige bevilling på 60 mio. kr. over de første seks år.