SPELL - Sprogtilegnelse via legebaseret læsning

SPELL - Sprogtilegnelse via legebaseret læsning

En tidlig og god sprogudvikling gør det nemmere at lære at læse og klare skole og senere uddannelse, og sproget påvirker derfor børns livsmuligheder. Desværre begynder mange børn i skolen med for svage sproglige kompetencer, og så er de allerede et vigtigt skridt bagud ved skolestart. Dette skal SPELL hjælpe med at ændre.

Periode:

2012 – 2015.

Målgruppe:

3-6-årige børn, som går i børnehave.

Antal deltagere:

Seks kommuner, 134 børnehaver, 5.350 børn.

Indsats:

SPELL er et curriculum-baseret forløb hvor pædagoger læser bøger med børn på en måde som stimulerer sproget mere end almindelig oplæsning gør. Indholdet bygger på et amerikansk koncept, Read it again! og har fokus på klare læringsmål og en differentiering af sprogtilegnelsen, så den tilpasses det enkelte barns niveau.

SPELL løber over 20 uger og er afprøvet i tre variationer:

  • Basis: Spell afprøves i barnehaven
  • Basis + hjemme: SPELL afprøves i børnehaven. Tillige får børnene også de 10 bøger med hjem og forældrene modtager opgavemateriale som de kan arbejde med sammen med deres børn.
  • Basis + udvidet pædagogisk udvikling: SPELL afprøves af pædagoger som får udvidet pædagogisk udvikling.

I løbet af de 20 uger bruger pædagogerne 30 minutter på SPELL to gange om ugen.

I tilknytning til SPELL undersøger vi også børns sproglige læringsmiljø i hjemmet og i børnehaven. I børnehaven ses både på indretningen og pædagogens sproglige praksis og på børns sproglige relationer.

Forskning:

Effekten af SPELL evalueres i et lodtrækningsforsøg. Hensigten er at undersøge, om en målrettet sprogindsats i børnehaven kan styrke pædagogernes arbejde med at styrke børns sprogtilegnelse.

Partnere:

Det Strategiske Forskningsråd og Rambøll Management Consulting.

Resultater:

 

Resultaterne fra SPELL viser, at børnehavebørnene bliver signifikant bedre sprogligt af SPELL-indsatsen. Én times ugentlig sprogaktivitet (bestående af 2 x 30 min. sessioner) i tyve uger er med til at forbedre børnehavebørns sproglige kompetencer i løbet af 6 måneder med 50%, eller hvad der i gennemsnit ville have taget barnet 3 ekstra måneder til at lære. Det er en betragtelig effekt.

Udbyttet blev ikke større af, at børnene modtager indsatser i hjemmet eller at pædagogerne modtager ekstra pædagogisk udvikling.

Det er særligt de før-skriftlige kompetencer, såsom fx rim og remser og kendskab til bogstaver, børnene forbedres på mens de talesproglige kompetencer kun styrkes hvis mere end halvdelen af aktivitetsforløbene gennemføres.

Den sproglige indsats gavner forskellige grupper af børn i stort set samme omfang. Om børnene har forældre med en ikke-dansk baggrund, lav indkomst eller en kort uddannelse, så giver indsatsen en lige så stor effekt som børn til forældre med en dansk baggrund, høj indkomst eller lang uddannelse. Der er således ikke signifikante forskelle på indsatsens effekt herimellem.

Publikationer

Kort version (24 sider)

Lang version (99 sider)

I pressen

Berlingske (26.04.2015): "Vi leger sproget ind i børnene"

dr.dk (27.04.2015): Lille indsats styrker små børns sprog

Berlingske (27.04.2015): Børnehaver skal lege sprog ind i børn

Midtjyllands Avis (11.05.2015): Favrskovbørn med i stort forskningsprojekt

Øvrige links

Om SPELL på Rambølls hjemmeside.

Om SDU's Børnesprogskonference, hvor resultaterne fra SPELL blev præsenteret og diskuteret.

Om SPELL på EMU's hjemmeside.

Hør professor Dorthe Bleses fortælle om SPELL:

Værktøjskasse

Se nærmere på de praktiske værktøjer, som er blevet anvendt under SPELL-forsøget (disse kan frit downloades og benyttes)