SDU's Børnesprogskonference (2015)

SDU's Børnesprogskonference

Titel:

SDU's Børnesprogskonference 2015

Hovedtalere:

Anders Højen, lektor på Aarhus Universitet (tidligere ansat på Syddansk Universitet) 

Anne-Dorte Underbjerg daglig leder i Børnehuset Smørhullet  

Dorthe Bleses, professor på Aarhus Universitet (tidligere ansat på Syddansk Universitet)

Eva Helver, projektleder i Guldborgsund Kommune

Gert Dirksen, souschef i Midtbyens Børnehus

Hanne Nielsen, chefkonsulent hos Rambøll Management Consulting  

Justin Markussen-Brown, postdoc på Syddansk Universitet

Karen Krag Sehested, seniorkonsulent hos Rambøll Management Consulting

Kristina Heiden, projektleder i Aabenraa Kommune

Line Dybdal, erhvervsleder hos Rambøll Management Consulting

Marie Louise Weber, sprogansvarlig pædagog i Børnehuset Smørhullet

Hvornår?

28. april – 29. april 2015

Hvor?

Syddansk Universitet i Odense

Deltagere:

302 deltagere (forskere, praktikere, embedsmænd)

Beskrivelse:

Konferencen havde til formål at præsentere og diskutere resultaterne fra de hidtil to største sproginterventioner i dagtilbud i Danmark: Fart på Sproget og SPELL. I den førstnævnte intervention er aktiviteterne baseret på leg, mens den anden intervention tager udgangspunkt i læsning af bøger. Under konferencen præsenterede forskerne fra Center for Børnesprog og projektmedarbejdere fra Rambøll resultaterne fra de to projekter, mens projektledere og pædagoger fra de deltagende kommuner og børnehaver berettede om, hvordan det havde været at være med i forsøgene.

Selve konferencen forløb over to dage, som hver havde sit eget formål. Den første dag havde fokus på den traditionelle, forskningsbaserede formidling af de videnskabelige resultater, mens den anden dag åbnede op for inputs fra de deltagende projektledere og pædagoger, der kunne give eksempler og gode råd til, hvordan indsatsen kan organiseres fremover.

Program

Fra konferencen