READ - Dagtilbud

READ - Dagtilbud

Børn i 2. og 3. bliver bedre læsere, når de læser sammen med deres forældre. Det har projekt READ – Sammen om læsning vist, så nu er det tid til at se, om det er muligt at skabe de samme positive resultater hos børn i børnehaven.    

Periode:

2017 (fra januar til sommer)

Målgruppe:

5-årige børn i børnehaven.

Antal deltagere:

Omkring 120-135 børnehaveafdelinger.

Indsats:

Forældre får udleveret en taske med bøger, som de kan læse i sammen med deres børn. Heri medfølger en vejledning i, hvordan forældrene bedst læser med deres børn, så børnenes sproglige udvikling understøttes. Der vil også være forslag til, hvor forældrene kan finde yderligere læsemateriale (bibliotek, skolen, aviser, mv.)

En bogpakke og vejledningsmateriale har i et tidligere READ-projekt vist sig at forbedre skolebørns sprog, og nu er spørgsmålet derfor, om det også kan gavne børn i børnehaven. Forskerne genbruger en del af materialet fra det første forsøg, men det vil være nødvendigt med tilpasning, da børn i slutningen af børnehaven ikke kan forventes at kunne læse højt selv.

Til projektet er der også udviklet en app, som deltagerne kan hente ned på deres telefoner. I appen er det muligt at finde information om projektet, og forældrene og børnene kan desuden logge, hver gang de læser. På den måde kan de følge med i, hvor mange minutter de læser ad gangen, og hvor ofte de får læst.

Forskning:

For at kunne måle effekten af indsatsen er det vigtigt, at der er en kontrolgruppe, som ikke modtager indsatsen. Nogle børnehaver vil derfor blive placeret i den gruppe, mens andre kommer i selve indsatsgruppen. Indsatsgruppen er yderligere opdelt i to grupper, da forskerne gerne vil teste to forskellige udgaver af indsatsen. Der er altså i alt tre grupper, og ved lodtrækning bliver hver børnehave tildelt en af de tre grupper.

Projektet undersøger, om børnene bliver bedre på to parametre: Deres sprogforståelse og deres ihærdighed. Børnene bliver testet både før og efter indsatsen, og målingen vil blive foretaget af eksterne sprogeksperter.    

Partnere:

Aarhus Kommune og TrygFonden.

Resultater:

Forventes i 2019.

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.