Fart på sproget - tidlig sprogudvikling hos børnehavebørn

Fart på sproget

En tidlig og god sprogudvikling gør det nemmere at lære at læse og klare skole og senere uddannelse, og sproget påvirker derfor børns livsmuligheder. Desværre begynder mange børn i skolen med for svage sproglige kompetencer, og så er de allerede et vigtigt skridt bagud ved skolestart. Dette skal Fart på Sproget hjælpe med at ændre.

Periode:

2012 – 2015.

Målgruppe:

3-6-årige børn, som går i børnehave.

Antal deltagere:

Otte kommuner, 145 børnehaver, 5.436 børn.

Indsats:

Fart på Sproget er et læringsforløb med pædagog-styrede lege, der er lavet med henblik på at stimulere børns sprog. Indsatsen består af en række aktiviteter som vendespil, sanglege og fortællebold. Pædagogerne modtager en beskrivelse af legeaktiviteterne og forslag til, hvordan de kan gennemføres. De lærer også hvilke læringsmål den enkelte aktivitet har fokus på.

Pædagoger og børn startede og sluttede aktivitetsforløbet med at synge sangen ”Så sætter vi Fart på sproget”. I materialet er inkluderet en ”læringsstige” med ideer til pædagogerne så de nemmere kunne differentiere legen således at både sprogligt stærke og sprogligt svage børn får mest muligt ud af forløbet.

Et vigtigt formål med Fart på sproget var også at undersøge, om børnenes udbytte afhænger af, hvor mange børn pædagogerne arbejder med på én gang. Kvaliteten af dialogen og interaktionerne mellem den voksne og børnene spiller en afgørende rolle i indsatserne, og det er derfor vigtigt at finde ud af, om størrelsen på børnegruppen havde betydning for børnenes udbytte af indsatsen. Derudover blev det undersøgt om det gav børnene et højere udbytte hvis pædagogerne arbejder efter et mere ”åbent” curriculum, hvor de samme faste sprogmål bibeholdes, men hvor pædagogerne selv planlægger og gennemfører egne aktiviteter på basis af en systematisk og eksplicit tilgang.

Fart på Sproget løber over 20 uger og er afprøvet i tre variationer:

  • Curriculum baseret aktiviteter i store grupper (samling). Pædagogerne arbejder i store grupper med Fart på Sproget-curriculum (to pædagoger om alle børnene fra stuen).
  • Curriculum baseret aktiviteter i små grupper. Pædagogerne arbejder i små grupper med Fart på Sproget-curriculum (én pædagog om typisk fem børn).
  • Åbent curriculum baseret aktiviteter i små grupper. Pædagogerne anvender egne aktiviteter i små grupper af børn.

I løbet af de 20 uger bruger pædagogerne 30 minutter på Fart på Sproget to gange om ugen.

Forskning:

Effekten af Fart på Sproget evalueres i et lodtrækningsforsøg. Hensigten er at undersøge, om en målrettet sprogindsats i børnehaven kan styrke pædagogernes arbejde med at styrke børns sprogtilegnelse.

Partnere:

Social Styrelsen og Rambøll Management Consulting.

Resultater:

 

Fart på Sproget øgede børnenes sproglige kompetencer. Med hensyn til børnenes før-skriftlige kompetencer opnåede børnene i løbet af de seks måneder en sproglig udvikling, svarende til 7,7 måneders normal udvikling. Børnene fik med andre ord 1,7 måneders ekstra læring, svarende til 27 pct. mere læring. Der var ikke noget udbytte for talesproglige kompetencer.

Når pædagogerne selv valgte hvilke lege de ville benytte, fik børnene et ekstra stort udbytte ud af indsatsen. Deres kendskab til rim, remser og bogstaver (også kaldt før-skrift) blev styrket med hele 9,4 måneder (eller 57 %) på de seks måneder som Fart på Sproget blev implementeret. Børn der deltog i denne gruppe fik også ekstra udbytte med hensyn til talesproglige kompetencer svarende til 27 pct. mere læring.

En ekstra positiv gevinst var at Fart på Sproget i små grupper med pædagoger som selv tilrettelagde deres aktiviteter havde lige så positive effekter for børn med anden herkomst end dansk og for børn fra veluddannede familier som børn fra ikke veluddannede familier.

Resultaterne viser også, at der ikke er nogen særlige karakteristika mht. f.eks. pædagogernes uddannelsesbaggrund, samarbejdsforhold i dagtilbud, holdninger eller motivation inden sprogindsatserne startede, der kan forklare, hvorfor nogle børn fik mere ud af at deltage i indsatsen end andre. Dette peger på, at indsatsen kan implementeres i forskellige børnerhaver med samme store effekt.

Publikationer

Kort version (24 sider)

Lang version (99 sider)

I pressen

Dagens.dk (09.01.2013): Aabenraa Kommune sætter fart på sproget

Faxe Netavis (13.07.2015): Faxe Kommune har sat ”Fart på sproget”

Berlingske (26.04.2015): "Vi leger sproget ind i børnene"

dr.dk (27.04.2015): Lille indsats styrker små børns sprog

Berlingske (27.04.2015): Børnehaver skal lege sprog ind i børn

sproget.dk (28.06.2012): Fart på Sproget! tildelt millioner af Socialstyrelsen

Øvrige links

Om Fart på Sproget på Rambølls hjemmeside og om projektets resultater.

Om Fart på Sproget i Børn & Unge Forskning (s. 10-11).

Om SDU's Børnesprogskonference, hvor resultaterne fra Fart på Sproget blev præsenteret og diskuteret.

Hør professor Dorthe Bleses fortælle om Fart på Sproget:

Værktøjskasse

Se nærmere på de praktiske værktøjer, som er blevet anvendt under forsøget Fart på Sproget (disse kan frit downloades og benyttes)