CDI-Kortform

CDI-Kortform

CDI-Kortform (udfyldes af forældre). CDI-Kortform er udviklet til at vurdere ordforrådsudviklingen hos børn mellem 34 og 39 måneder. Redskabet er udviklet af Dorthe Bleses, Werner Vach og Rune N. Jørgensen på baggrund af de oprindelige CDI-forældrerapporter, men baseret på et færre antal ord (se Vach, Bleses & Jørgensen, 2010). Redskabet består nemlig alene af en liste med 100 ord, der giver et indblik i ordforrådsudviklingen. Ordforrådslisten er udviklet sådan, at den er særlig sensitiv for at fange børn med sproglig forsinkelser. Forældrene skal markere de ord, som de har hørt barnet sige – også selvom, at barnet har en anden udtale af ordet. CDI-Kortform har efterfølgende indgået som en del af Sprogvurderingsmaterialet til treårige (Bleses, Vach, Jørgensen & Worm, 2010).

Hent CDI-Kortform som PDF

Der er pt. ikke tilgængelige normer for CDI-Kortform, så dette instrument egner sig bedst til forskningsprojekter eller til at følge enkeltbørns udvikling henover tid.

Ved enhver form for publikation af data baseret på forældreskemaet, skal der refereres til følgende artikel: Vach, W., Bleses, D., & Jørgensen, R. N. (2010). Construction of a Danish CDI short form for language screening at the age of 36 months: Methodological considerations and results. Clinical Linguistics & Phonetics, 24, 8, 602-621.

Øvrige kilder: Bleses, D., Vach, W., Jørgensen, R. N., & Worm, T. (2010). The internal validity and acceptability of the Danish SI-3: a language screening instrument for 3-year-olds. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 53, 490-507.