Boligområder i Danmark

Boligområder i Danmark

Da data for boligområder i Danmark blev udarbejdet for første gang i 2005, for perioden 1985-2004, blev det vel modtaget af samfundsvidenskabelige forskere og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Boligområde data er forudsætningen for at kunne måle den socioøkonomiske og etniske sammensætning af hvert boligområde. Sådanne mål bruges i forskningsprojekter til kortlægning af, hvor en høj grad højindkomstgrupper bor adskilt fra lavindkomstgrupper og som undersøger betydningen af boligområdets socioøkonomiske og etniske sammensætning for uligheden i samfundet (nærmiljøeffekter), flyttemønstre, boligpriser og vælgeradfærd. For at samfundsvidenskabelige forskere kan benytte sig af nyere data i deres forskningsprojekter, konstrueres nu nye boligområder i Danmark for perioden 1985-2015.

Periode:

1985-2015. 

Målgruppe:

Samfundsvidenskabelige forskere på AU, SFI og Rockwool Fondens Forskningsenhed    

Forskning:

I 2005 arbejdede Anna Piil Damm og Marie Louise Schultz-Nielsen sammen med konsulentfirmaet Geomatic om at sammenlægge alle beboede hektarceller til boligområder for hele den danske befolkning i perioden 1985-2004. Boligområderne afspejler det geografiske område, inden for hvilket den enkelte beboer har mest kontakt til de øvrige beboere. Boligområderne er – i modsætning til små administrative inddelinger såsom sogne og skoledistrikter - uændrede over tid og homogene mht. befolkningsstørrelse. Efterfølgende er disse boligområdedata blevet brugt i en lang række videnskabelige artikler og bøger. Dette medførte, at en række forskere på ECON og POL. SCIENCE på AU og SFI efterspurgte boligområdedata for perioden, 1985-2015, til nye forskningsprojekter.

Derfor har projektgruppen i samarbejde med SFI udarbejdet nabodata for 1985-2015, som kan bruges i de nye forskningsprojekter.

Boligområdedata bruges bl.a. i projekter til at kontrollere for lokale forskelle i nabolagene.

Partnere:

SFI og Rockwool Fondens Forskningsenhed.    

Resultater:

Disse boligområdedata skal anvendes i en række nye samfundsvidenskabelige forskningsprojekter samt i valgfaget Real Estate Economics på HA-studiet, Aarhus BSS, et nyt valgfag Housing Economics på oecon-studiet, Aarhus BSS og i kommende kandidatafhandlinger om det danske boligmarked på Aarhus BSS.