Tidlig Mental Sundhed/Copenhagen Infant Mental Health (CIMHP)

Tidlig Mental Sundhed/Copenhagen Infant Mental Health (CIMHP)

Kan en systematisk, tidlig screening udført af sundhedsplejen identificere familier med små børn i risiko for mistrivsel og tidlig social tilbagetrækning? Kan et tidligt indikeret gruppeforløb forebygge social tilbagetrækning i småbørn og vanskeligheder i den tidlige forælder-barn relation og dermed styrke barnets trivsel og udvikling? Copenhagen Infant Mental Health-projektet undersøger, om nye screeningsmetoder og et særligt udviklet gruppeterapiforløb kan støtte forældre til at knytte mere trygge relationer til deres barn og dermed styrke barnets socio-emotionelle udvikling.

Periode:

2015 - 2017.

Målgruppe:

Børn (0-1 år) som udviser tegn på mistrivsel og tidlig social tilbagetrækning og mødre med fødselsdepression i Københavns Kommune.

Antal deltagere:

Omkring 8.800 spædbørn og mødre vil blive screenet. Heraf vil 314 familier, der opfylder inklusionskriterierne for behandlingsstudiet og giver deres skriftlige samtykke til deltagelse, indgå i effektevalueringen af gruppeterapiforløbet.

Indsats:

Barnets og morens mentale sundhed vurderes i forbindelse med sundhedsplejerskens hjemmebesøg i løbet af barnets første leveår ud fra to validerede instrumenter:

  • Alarm Distress Baby Scale (ADBB), som anvendes til at vurdere barnets sociale kontakt og trivsel.
  • Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), som anvendes til at vurdere risiko for fødselsdepression hos moren.

Hvis sundhedsplejersken finder tegn på en depression hos moren og/eller tidlig social tilbagetrækning hos spædbarnet, henvises mor og barn til CIMHP. Psykologer fra CIMHP foretager herefter et hjemmebesøg, hvor ADBB’en udføres igen, og der foretages et klinisk diagnostisk interview med mor. Hvis mor opfylder kriterierne for en depressionsdiagnose, og barnet fortsat udviser social tilbagetrækning, refereres familien til et terapeutisk gruppeforløb.

Ved Københavns Universitets Babylab tilbydes forældre et otte ugers gruppeforløb, kaldet ”Circle of Security – Parenting” (COS-P). Forløbet ledes af en certificeret COS-P terapeut  og har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem forældrene og deres barn. Programmet skal hjælpe nye forældre med, hvordan de forstår deres barns adfærd, aflæser deres barns følelser, hvordan de udtrykker deres egne følelser over for barnet, hvilke følelser, de oplever, er særligt vanskeligt at håndtere, og hvad de konkret kan gøre for at styrke tilknytningsrelationen mellem dem og deres barn.

Forskning:

Effekten af gruppeforløbet COS-P evalueres i et lodtrækningsforsøg med lodtrækning på familieniveau, hvor familierne inddeles i to grupper. Den ene gruppe deltager i et 8 ugers familiegruppeforløb ved Københavns Universitets Babylab. Den anden gruppe modtager den hjælp og støtte, der normalt tilbydes i kommunen. Det undersøges, om COS-P, når det sammenlignes med de øvrige tilbud forældrene har adgang til, i højere grad forbedrer forældrenes evner til at forstå deres barns adfærd og følelser og i højere grad fremmer en  tryg tilknytning mellem forældre og barn, og dermed fremmer barnets udvikling, trivsel og sundhed.

Effekten af indsatsen vil blive målt i forhold til barnets tilknytningsmønster, socio-emotionelle udvikling, og kognitive-, sproglige- og motoriske udvikling, moderens sensitivitet og refleksivitet, forældrenes stressniveau, forældrenes mentale helbred og familien som helhed.

Partnere:

Københavns Universitets Babylab og Københavns Kommune.

Resultater:

Forventes i 2017.

Projektgruppe

Mette Skovgaard Væver

Lektor
Københavns Universitet

M
P +4535324906

Theis Lange

Lektor
Københavns Universitet

M
P +4535327912

Publikationer

I pressen

TrygFonden (15.12.2014): Hvordan fremmer vi psykisk sundhed hos spædbørn?

Øvrige links

Om Tidlig Mental Sundhed/Copenhagen Infant Mental Health-projektet på Københavns Universitets hjemmeside.

Om Tidlig Mental Sundhed/Copenhagen Infant Mental Health-projektet ClinicalTrials.gov.

Om Circle of Security-programmet.

Om de to validerede instrumenter: Alarm Distress Baby Scale (ADBB) og Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).