Effekten af lærerens køn i 6. klasse

Hvilken betydning har det for eleven, at blive undervist af en lærer af samme køn, som eleven selv?    

Periode:

2015 - igangværende. 

Målgruppe:

Folkeskoleelever.

Antal deltagere:

3.063 elever på 6. klassetrin i 2012/13.     

Indsats:

Dette forskningsprojekt undersøger betydningen af lærerens køn for drenge og pigers faglige niveau på 6. klassetrin. Dette undersøges blandt elever fra 155 klasser.

Forskning:

Forskningen er baseret på danske registerdata og spørgeskemaindsamling fra forsøg med tolærerordninger (indsæt link).

Data indeholder information om to faglærere for hver elev, og derved kan den mikroøkonometriske metode within-student across-subjects anvendes. Kort beskrevet, sammenligner vi den samme elev, i to forskellige fag, og undersøger om eleven klarer sig relativt bedre i det fag, hvor eleven undervises af en lærer af sit eget køn. Når der sammenlignes indenfor samme elev, og ikke på tværs af elever, kontrolleres der for elevens generelle færdigheder og motivation samt for elevens forældrebaggrund, skolevalg og klassekammerater.

Spørgeskemaindsamlingen bidrager med information om lærernes køn og fag samt spørgsmål om undervisningsstrategier, til at afdække potentielle forskelle mellem mænd og kvinder. I alt deltog 736 lærere i spørgeskemaindsamlingen.    

Resultater:

Resultaterne viser, at drenges faglige niveau forbedres ved en mandlig lærer. Effekten svarer til en halvering af den gennemsnitlige kønsforskel i læseresultater på 6.klassetrin.

Projektgruppe

Publikationer

Beuchert, L. V. (2016) Teacher gender and student achievement: The role of males in sixth grade. Aarhus University: Unpublised working paper. Submitted – not public available. Expected spring 2017.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.