National Matematikindsats 2017 – Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM)

National Matematikindsats 2017 – Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM)

 

Periode:

National Matematikindsats 2017 forløber over to skoleår med opstart i august 2017 og afslutning i juni 2019.

Målgruppe:

Målgruppen er dels de fagligt stærkeste elever og dels de fagligt svageste elever i matematik i 2. og 8. klasse.

Antal deltagere:

På hver af de 103 deltagende skoler udvælges fire dygtige og fire fagligt svage elever i 2. og 8. klasse tilfældigt blandt de 20 pct. stærkeste og 20 pct. svageste. Elevernes læring styrkes gennem kompetenceudviklingsaktiviteter for 247 lærere, 129 matematikvejledere, 103 ledere og 23 forvaltningskonsulenter fordelt på de 103 skoler i 23 kommuner.

Indsats:

National Matematikindsats bygger på forskningsprojektet TMTM 2014, som er udviklet af Metropol og Aarhus Universitet (DPU) og blev støttet af Egmont Fonden. TMTM 2014 har vist, at de deltagende elever i 2. klasse blev bedre til matematik og fik lyst til at lære mere matematik. Formålet med National Matematikindsats 2017 er at identificere, støtte og udvikle de svageste og stærkeste elevers matematiske kompetencer gennem matematiklæreres og matematikvejlederes implementering af konceptet Tidlig Matematikindsats Til Marginalgrupper (TMTM). Elevernes læring styrkes gennem kompetenceudviklingsaktiviteter for matematiklærere og -vejledere med fokus på TMTM. TMTM er et didaktisk koncept, der anviser, hvordan en screeningssamtale gennemføres og anvendes til at kortlægge en elevprofil, samt hvordan denne bruges til en dialogbaseret undervisning fire gange om ugen i ca. 30 min i 12 uger. Elevens viden, kunnen og lyst til at lære er udgangspunktet for undervisningen.

Forskning:

I National Matematikindsats 2017 undersøges, om TMTM kan anvendes på mindre grupper af elever (frem for individuelt) i 2. og 8. klasse, da dette gør indsatsen billigere og dermed øger mulighederne for større udbredelse. Desuden undersøges, om det kan styrke effekten, hvis lærere og vejledere undervejs i indsatsen modtager supervision på anvendelse af TMTM i deres undervisningspraksis. Evalueringen består af to dele, hvoraf del 1 gennemføres i samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole samt Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. I del 1 sættes fokus på betydningen af forskellige måder at tilrettelægge TMTM for elevernes læring. Dette gennemføres som et lodtrækningsforsøg med kontrolgrupper. På hver af de deltagende skoler udvælges fire dygtige og fire fagligt svage elever i 2. og 8. klasse tilfældigt blandt de 20 pct. stærkeste og 20 pct. svageste. Disse elever modtager intensiv undervisning efter TMTM-konceptet. Alle elever testes før og efter indsatsen for at undersøge, om indsatseleverne har oplevet en større progression end kontroleleverne. De forskellige indsatser, som effekten undersøges af, er:

• Én lærer underviser én elev

• Én lærer underviser flere elever

• Supervision af indsatslærere undervejs i de 12 uger.

Partnere:

Projektet finansieres af A.P. Møller Fonden og TrygFonden. Gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol).

Resultater:

Forventes i 2019.

Stikord:

National matematikindsats.