TUBA

TUBA: Effekten af psykologisk terapi for børn af misbrugere - en eksperimentel tilgang

Det anslås, at 122.000 børn og unge i Danmark vokser op i et hjem med alkoholmisbrug. Selvom  alkoholmisbrug er et udbredt problem med vidtrækkende konsekvenser for dem, som vokser op med det, er der stadig meget begrænset viden om de programmer, der er designet til at hjælpe dem. Ligeledes er der begrænset viden om de potentielt skadelige effekter af den betydelige ventetid, der ofte er, før børn og unge kan deltage i et sådant program. Derfor undersøger projektet, hvilken betydning det har at deltage i TUBAS´s terapiforløb for unge (25-35 år), der er vokset op i familier med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Derudover skal projektet belyse betydningen af ventelister.

 

Periode: 2019 – 2023

Målgruppe: Unge (25-35 år), der er vokset op i familier med et alkohol- og/eller stofmisbrug.

Antal deltagere: 360 unge fordelt på 4 af TUBA’s centre i Aarhus, Aalborg, Odense og København

Indsats: Indsatsen er et terapibaseret program designet til at hjælpe individer, der er vokset op i familier med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Programmet er implementeret af non-profit organisationen TUBA. TUBA blev grundlagt i 1997, og tilbyder terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofmisbrug. Programmet består af individuel rådgivning og terapi, hvor formålet er at forbedre klienternes psykologiske sundhed. Ved at forbedre denne, er håbet at reducere risikoen for at individet udvikler adfærdsmæssige problemer og forbedre deres gennerelle sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forskning: Effekten af terapiforløbet evalueres ved at kombinere egenskaberne ved et faseinddelt rotationsdesign: Fire grupper af klienter vil blive rekrutteret på forskellige tidspunkter gennem forsøgsperioden, og klienterne vil blive inddelt i enten indsats- eller kontrolgruppe ved lodtrækning. Mens forsøgspersoner i indsatsgruppen får terapiforløbet inden for tre måneder, vil kontrolgruppen skulle vente op til ét år og tre måneder, før de kan starte deres terapiforløb. Det er vigtigt at understrege, at det er kortere tid, end den aktuelle venteliste.

Håbet er, at vi gennem dette forskningsprojekt vil få en større forståelse for konsekvenserne ved at vokse op i familier med alkohol- og/eller stofmisbrug, samt opnå robust viden om effekten af programmer, der specifikt er designet til at tilbyde psykologhjælp til denne gruppe mennesker. Derudover er det vores mål at indsamle viden om konsekvenserne af den substantielle ventetid, der i øjeblikket er på at få denne hjælp.

Partnere: TUBA og Center for Rusmiddelforskning

Resultater: Forventes i 2024