Teenagefædre - en registeranalyse af deres videre liv

Teenagefædre

Når unge bliver forældre i en tidlig alder (inden de fylder 21 år), kan det have konsekvenser for deres uddannelses- og arbejdsmarkedsmuligheder. Tidligere forskning har fokuseret mest på konsekvenserne for mødrene, som i mange lande er negative. Hvad konsekvenserne er for fædrenes uddannelses- og arbejdsmarkedsdeltagelse, ved vi mindre om. Øger det deres deltagelse på arbejdsmarkedet, fx fordi de skal kunne forsørge barnet, eller afskærer det, at de er blevet far, dem fra uddannelsesmuligheder, som kunne sikre et bedre og mere stabilt job fremover?

Periode:

2014 – 2016.

Målgruppe:

Unge mænd, som bliver fædre inden de fylder 21 år.

Antal deltagere:

Ca. 300.000 mænd fra registerdata fra Danmarks Statistisk, inkl. både mænd og kvinder som er fyldt 35 år mellem 2009 og 2014.

Indsats:

Kun omkring 5 % af danske unge mænd bliver fædre inden de fylder 21 år. Disse mænd har oftere end andre mænd klaret sig dårligere i folkeskolen og er oftere vokset op under ringere vilkår. Disse baggrundsvilkår kan både være en forklarende faktor med hensyn til sandsynligheden for at blive far tidligt, men påvirker også mændenes muligheder senere i livet i en negativ retning. Hvis vi sammenligner de unge mænd, som bliver fædre inden de fylder 21 år med andre mænd, fremgår det at de unge fædre klarer sig dårligere i gennemsnit end andre. Men fordi mændene ikke lignede hinanden, inden de blev fædre, er der stor sandsynlighed for at forskellene ikke alene skyldes det, at de unge fædre er blevet fædre. Vi skal derfor finde en analysemetode, som kan gøre mændene mere sammenlignelige.

Forskning:

Effekten af at blive far tidligt analyseres ved hjælp af registerdata og bygger på en sammenligning på tværs af danske brødre (med den samme biologiske mor). Ideen bag analysen er, at disse brødre er vokset op under sammenlignelige vilkår og derfor i udgangspunktet havde ens muligheder i livet. Det, at den ene bror blev far inden han fyldte 21 år - mens den anden ikke gjorde, kan derfor anses som en tilfældighed, idet der kontrolleres for andre observerbare karakteristika for de to brødre, så der ikke er systematiske forskelle mellem dem. 

Analysen sammenligner mændenes opnåede uddannelse, arbejdsmarkedsaktivitet, indkomst og sandsynligheden for at de lever i et parhold, når de fylder 35 år. 

Partnere:

KORA, Spar Nord Fonden.

Resultater:

Forventes i 2016.

Publikationer

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.