Social Games Against Crime

Social Games Against Crime

Der er i dag omkring 4.000 fængselsindsatte i Danmark. De fleste af dem har børn uden for fængslerne. Omkring 3 procent af alle danske børn oplever på et tidspunkt i løbet af deres barndom fængsling af en af deres forældre. Dette kan have en skadelig effekt på deres udvikling. Børn af fængslede forældre har bl.a. forhøjet risiko for koncentrationsproblemer i skolen, spiseforstyrrelser, stigmatisering og for depression og angst. Det vurderes også, at børn med forældre, som har været fængslede i løbet af deres opvækst, er mere udsatte for selv at ende i kriminalitet. Det overordnede formål med Social Games Against Crime-projektet er gennem udvikling og implementering af såkaldte sociale spil i danske fængslers besøgsrum at styrke børn og unges modstandskraft i forhold til mange af de personlige og sociale udfordringer, som de kan have grundet deres fædres fængselsophold. Både ved at skabe grobund for gode samtaler, børn og indsatte fædre imellem, og ved gennem brætspillene at øge kvaliteten af at besøge sin far i fængsel.

Periode:

2015-2018.

Målgruppe:

Børn på 11-18 år med fædre i fængsel.

Antal deltagere:

Tre lukkede danske fængsler, ca. 30-40 børn og deres indsatte fædre.   

Indsats:

Indsatsen gennemføres i 2017 og har til formål at skabe flere interaktioner af høj kvalitet mellem børn og deres indsatte fædre for derigennem at styrke disse børns modstandskraft over for personlige og sociale konsekvenser af en fængsling. Indsatsen består i at kunne tilbyde sociale spil til deltagergruppen af børn og unge under deres besøg i tre lukkede danske fængsler: Enner Mark, Nyborg Fængsel og Søbysøgård Fængsel. Spillene tager fat på relevante problemstillinger og tabuer, som kan være forbundet med fængsling, kriminalitet og adskillelsen mellem barn og indsat far. Indsatsen tager udgangspunkt i børns behov for, under et fængselsbesøg, at opleve nærværende og god kontakt, meningsfulde samtaler og en afmystificering af livet i et fængsel.

Med Kriminalforsorgens indføring af Børneansvarligordningen og etableringen af mere familievenlige besøgsafsnit i danske fængsler er der de senere år blevet iværksat nationale indsatser for at øge børn af indsattes trivsel og vilkår. Disse nationale indsatser bygger bl.a. på international forsknings påvisning af, at børns mulighed for at fastholde og udvikle en positiv relation til en indsat far under afsoning har signifikant betydning for disse børns evne til at opbygge modstandskraft. Mens Kriminalforsorgens indsats foreløbig har fokuseret på de lidt mindre børn, sigter projektet på at levere et efterspurgt initiativ til børn i alderen 11-18 år.

Spillene er udviklet i tæt samarbejde med børn og unge i målgruppen, indsatte fædre, Kriminalforsorgens fængselsbetjente med særlig ansvar for børns besøg samt SAVNs familieterapeuter.

Forskning:

Effekten af at indføre social spil i besøgsprogrammet i lukkede fængsler evalueres i et før og efter design , der undersøger sociale spils betydning for interaktionen mellem børn og indsat far og eventuelle indvirkning på børns modstandskraft.

Partnere:

Kriminalforsorgen, SAVN, Design Against Crime, University of the Arts London og Delft Tekniske Universitet.    

Resultater:

De første resultater forventes i 2018.

Publikationer

Ingen emner.

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Om projektet Social Games Against Crime (SAC).