Mentorer for unge kontanthjælpsmodtagere - har det en effekt?

Mentorer for unge kontanthjælpsmodtagere

Mentorstøtte kan hjælpe flere udsatte unge i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. Det viser et forskningsprojekt, hvor udsatte unge modtog rådgivning, støtte og praktisk hjælp af en personlig mentor.

Periode:

2012 – 2014.

Målgruppe:

Unge kontanthjælpsmodtagere, der ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse.

Antal deltagere:

2.588 unge, fordelt på 13 jobcentre i Jylland og på Sjælland.

Indsats:

Over en periode på højest et år - eller indtil den unge kom i uddannelse eller arbejde igen - blev de unge tilbudt en personlig mentor, der på forhånd havde modtaget et kursusforløb for at blive rustet til deres opgave. Hensigten var at der skulle være kontakt med mentor hver uge. Mentorens rolle fordelte sig på fire områder:

  • At være en personlig vejleder og støtte
  • At hjælpe med at lægge fremtidsplaner
  • At være en mægler og oversætter mellem den unge og systemet
  • At understøtte den unge i forbindelse med eventuel uddannelses- eller arbejdsopstart

Forskning:

Effekten af mentorstøtten evalueres i et lodtrækningsforsøg med lodtrækning på individniveau. I lodtrækningen er de unge tilfældigt blevet placeret i enten en mentorgruppe eller en kontrolgruppe. Begge grupper har modtaget jobcenterets sædvanlige indsats, men mentorgruppen har derudover fået tilbudt at have en mentor.

Til brug i evalueringen har forskerne anvendt dels egne indsamlede kvalitative og kvantitative data og dels data fra Beskæftigelsesministeriet og Danmarks Statistik.

Partnere:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Resultater:

Mentorstøtten øger andelen af unge kontanthjælpsmodtagere, der kommer i uddannelse og arbejde. Sammenlignet med kontrolgruppen kommer 4 procentpoint flere unge i uddannelse og 2 procentpoint flere unge i arbejde, når de har en mentor tilknyttet. Det svarer til en stigning på henholdsvis 30 og 40 %.

Mentorstøtten er ikke lige effektiv for alle. Det er særligt unge, der har gennemført folkeskolen med et gennemsnit på under 4, som har haft gavn af mentorordningen, men også for unge med en begrænset SU-erfaring og forældre med lav uddannelse og indkomst har ordningen haft en signifikant effekt på tilbøjeligheden til at komme tilbage i uddannelsessystemet.

Gennem spørgeskemaindsamling har projektet vist, at de unge selv også oplever, at en ugentlig mentorkontakt hjælper dem og styrker dem i dagligdagen med øget motivation, selvværd, tro på egne evner og et forbedret helbred.

Langtidseffekter:

Senest et år efter den unge fik tildelt en mentor eller idet den unge påbegyndte en uddannelse, blev mentorforløbet afsluttet. I en opfølgende undersøgelse vil der blive fulgt op på, om de unge gennemfører uddannelsen efter endt mentorforløb.

Publikationer

I pressen

Beskæftigelsesministeriet (06.01.2015): Mentorer hjælper flere udsatte unge i uddannelse

Jyllands-Posten (06.01.2015): Stor undersøgelse: Mentorordning gavner udsatte unge

avisen.dk (06.01.2015): Fast mentor får svage unge i gang med uddannelse

Aarhus Stiftstidende (19.01.2015): Fællesskab med perspektiv

 

Øvrige links

Ingen emner.