Familieiværksætterne – evaluering af et fødselsforberedelsesprogram

Familieiværksætterne

Gør forældreforberedende programmer nybagte forældre mere sikre i rollen som forældre? Familieiværksætterne er et kommunalt initiativ målrettet førstegangsforældre, som gennem gruppemøder med en sundhedsplejerske og relevante eksperter skal rustes bedre til til­værelsen som børnefamilie.

Periode:

2014 – 2017.

Målgruppe:

Alle førstegangsforældre, bosat i Aarhus kommune.

Antal deltagere:

Ca. 2000 frivilligt deltagende gravide kvinder og deres partnere.

Indsats:

Familieiværksætterne er et gratis tilbud til nye forældre, som giver forældre information, råd og inspiration til en god start på livet som familie. Familieiværksætterne er udviklet under projektnavnet Familie med Hjerte i samarbejde med Holstebro Kommune, Region Midt og det lokale erhvervsliv, og er senere videreudviklet til udbredelse i andre kommuner.

I Aarhus Kommune varer Familieiværksætterforløbet halvandet år og indeholder 12 mødegange med andre førstegangsforældre og en sundhedsplejerske, der fra gang til gang suppleres af forskellige faglige undervisere, som eksempelvis psykologer, fysioterapeuter og bankrådgivere. Underviserne vil gennem oplæg belyse konkrete emner og temaer som eksempelvis sprogudvikling, spisevaner og finansiel styring. Formålet med Familieiværksætterne er, at:

  • Få praktisk og ny viden om barnets udvikling 
  • Have et trygt forum at stille spørgsmål og dele erfaringer
  • Få opbygget et stærkt netværk med andre nye forældre  
  • Få værktøjer til de første år som ny familie
  • Få sparring til at løse problemer i opløbet

Forskning:

Effekten af Familieiværksætterne evalueres i et lodtrækningsforsøg med lodtrækning på familieniveau. Hensigten er at undersøge om den information og støtte og det netværk, som de deltagende forældre får i forløbet, kan forbedre deres egen og barnets udvikling, trivsel og sundhed, deres involvering i og relation til barnet og til hinanden som forældre.

Gennem lodtrækning vil halvdelen af forældrene, udover den almindelige fødselsforberedelse og individuelle konsultationer hos jordemoder, egen læge og sundhedsplejerske, også blive tilbudt Familieiværksætter­programmet. Den anden halvdel tilbydes udelukkende almindelig praksis så som standard fødselsforberedelse og de individuelle konsultationer. Ved at trække lod mellem deltagerne og følge dem over tid kan eventuelle målelige effekter tilskrives programmet.

Partnere:

Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital.

Resultater:

Forventes i 2019.

I pressen

Jyllands-Posten (30.12.2013): Forældre skal være bedre forberedt

Aarhus Kommune (23.03.2015) Nye forældre forberedes på familielivet

newsbreak.dk (23.03.2015): Aarhus ruster nye forældre til familielivet

Kommunernes Landsforening (24.03.2015): Vigtigt at tilføre kompetencer tidligt i livet

Jyllands-Posten (31.03.2015): Forældre forberedes på familielivet

Sygeplejersken (01.07.2015): Familiekurser med sundhedsplejersker afløser mødregrupper

dr.dk (04.11.2015): Udbredt familiekursus er ikke dokumenteret

Invitation til deltagelse i forskningsprojektet Familieiværksætterne