Børns Voksenvenner – et forskningsprojekt om venskaber

Børns voksenvenner

Kan det styrke børns trivsel og skoleengagement, samt mindske risikoadfærd at have en voksenven? Dette undersøges i en effektevaluering af den landsdækkende frivillige organisation, Børns Voksenvenner.

Periode:

2015 – 2022 (pilotprojekt i 2015 – 2018).    

Målgruppe:

Fortrinsvist børn i alderen 6-12 med et spinkelt familienetværk, som kan have gavn af en voksenven.

Antal deltagere:

Det forventes, at cirka 400 børn vil deltage i evalueringen.

Indsats:

Børnene i projektet får tildelt en voksenven, typisk af samme køn. Det er den frivillige organisation Børns Voksenvenner, som rekrutterer de voksne og uddanner dem til at indgå i socialt samvær med børnene. De deltagende voksne opfordres til, at venskabet varer i mindst et år, og besøgene foregår to til fire gange om måneden. Den voksne og barnet bestemmer selv, hvilke aktiviteter de vil lave sammen, hvilket kan være alt fra at gå en tur i skoven, spille spil, lave mad, tegne, læse, gå i biografen, fiske, cykle ture eller bare sidde og snakke.

Forskning:

Formålet med projektet er især at undersøge virkningerne af en voksenven for børn og unges trivsel, identitet, risiko-adfærd og skolegang samt for forældres og voksenvenners trivsel og oplevelse af hverdagen før venskabet og i løbet af venskabet. For bedre at forstå hvordan man skaber gode venskaber, undersøger forskerne også Børns Voksenvenners screening og match praksis samt motiver til venskaber. Projektet benytter både kvalitative og kvantitative målingsredskaber.

Den kvalitative hovedundersøgelse består af en forløbsundersøgelse, hvor seks matchede venskaber følges, fra de mødes første gang og over en periode på et år. Gennem en variation af kvalitative metoder såsom deltagende observationer, interview og visuelle metoder undersøger forskerne, hvordan aktørerne indgår i relationen og forholder sig til hinanden over tid.

I den kvantitative undersøgelse anvendes registerdata og spørgeskemaer, og fokus er her på, hvilken effekt det at have en voksenven har på barnets trivsel, bekymrende skolefravær, risikoadfærd og fritidsbeskæftigelser.    

Partnere:

Børns Voksenvenner (frivillig organisation), Det Kriminalpræventive Råd/TrygFonden og Det Frie Forskningsråd.

Resultater:

Foreløbige resultater: Se Publikationer