Genoprettende retfærdighed - Seed-Money projekt

Genoprettende processer, der giver ofre for kriminalitet og deres gerningsmænd mulighed for at mødes og drøfte hændelsen, samt hvad der kan gøres for at reparere den skade, der er blevet forvoldt, anvendes i stigende grad rundt omkring i verden som et supplement til traditionelle strafferetlige systemer. Imidlertid mangler der solid eksperimentel forskning om de relative effekter af forskellige RJ-modeller. Formålet med dette projekt er, i samarbejde med de internationale RJ-eksperter Lawrence Sherman og Heather Strang fra Cambridge Universitet, at udvikle et eksperimentelt design og en fondsansøgning til et lodtrækningsforsøg, der vil sammenligne to forskellige modeller for genoprettende retfærdighed i Danmark: den nuværende konfliktrådsmodel (internationalt kendt som ’victim-offender mediation’) og en alternativ ’Restorative Justice Conference’ (RJC) tilgang, der har vist positive effekter i Australien, Storbritannien og USA.    

Periode:

2016-2017.

Indsats:

Konfliktråd blev oprettet på nationalt plan i Danmark i 2010, og omkring 600 møder finder nu sted hvert år. Disse møder er styret af en upartisk mægler og omfatter typisk kun offeret og gerningsmanden, og de vedrører primært yngre lovovertrædere og sager om indbrud, røveri og overfald (Kyvsgaard 2016). I de få eksisterende undersøgelser af konfliktråd har både ofre og gerningsmænd udtrykt tilfredshed med det eksisterende system (Hansen 2012, Henrisksen 2003), men der har ikke været nogen effekt at spore i forhold til at mindske gerningsmændenes tilbagefald til ny kriminalitet (Kyvsgaard, 2016).

Derimod har Restorative Justice Conference (RJC) modellen i en række lodtrækningsforsøg både været forbundet med tilfredshed fra ofre og med færre tilbagefald til ny kriminalitet. I syv lodtrækningsforsøg i Storbritannien var omkostningsforholdet ved RJC-indsatsen på 3,7-8,1: 1, når udbyttet af forhindring af ny kriminalitet blev sammenlignet med udgifterne ved indsatsen (Sherman et al. 2015). RJC giver, ligesom konfliktråd, offer og gerningsmand mulighed for at mødes under strukturerede forhold, hvor en facilitator styrer samtalen. Men i RJC-modellen lægges der større vægt på at inddrage offerets og gerningsmandens netværk i form af familie og andre fællesskaber. RJC-modellen er også vurderet som en mere fremadskuende tilgang med større fokus på at forhindre ny kriminalitet.    

Forskning:

Dette projekt understøtter det forberedende arbejde med det foreslåede eksperiment, herunder etablering af samarbejde med Rigspolitiet, lokale politikredse og konfliktrådsmæglere, samt design af eksperimentet og indsendelsen af en fondsansøgning om finansiering til lødtrækningsforsøget.    

Partnere:

Rigspolitiet, University of Cambridge.

 

Resultater:

Beslutning om finansiering af eksperimentet forventes i sommeren 2017 med efterfølgende opstart på lodtrækningsforsøget i 2018.

Publikationer

Protocol

I pressen

Ingen emner.

Øvrige links

Ingen emner.