VLS - follow up

VLS - follow up

TrygFondens Børneforskningscenter gennemførte i 2015-2018 projektet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” (nu kaldet Vi lærer sammen). Både dette –og senere forsøg–viste, at Vi lærer sammen styrker børnenes sprogudvikling, talforståelse og empati umiddelbart efter forsøget. Børnenes positive udvikling lige efter Vi lærer sammen giver håb om, at børnene ikke bare på kort, men også på længere sigt, får styrket deres forudsætninger for at lære og udvikle sig. Formålet med dette projekt er derfor at undersøge de langsigtede effekter af Vi lærer sammen.

Periode: 2019 - 2025

Målgruppe: Dagtilbud og børn, der tidligere har deltaget i "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen".

Deltagere: 13 kommuner og ca. 5.000 børn deltog i det oprindelige studie. Fire kommuner deltager i follow up-studiet.

Forskning: Vi undersøger langtidseffekterne af Vi lærer sammen børnenes resultater ved kommunernes 3-års sprogvurdering, 5-års sprogvurdering, sprogvurdering i 0. klasse samt nationale færdighedstest i 2.  klasse. Forskning peger desuden på, at kvaliteten i de dagtilbud og skoler, som børnene efterfølgende kommer i, kan påvirke langtidseffekterne af VLS. Derfor bliver læringsmiljøet i disse institutioner, samt forhold der påvirker læringsmiljøet, også undersøgt via spørgeskemaer.

Resultater: Forventes i 2025