Sprogvurderingsmateriale til 2-årige børn

Sprogvurdering af 2-årige børn

Socialstyrelsen har bedt forskere ved TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur (Aarhus Universitet) om at udvikle et sprogvurderingsmateriale til 2-årige børn, som kan hjælpe kommunerne med tidligt at identificere børn, der er i risiko for at udvikle sproglige vanskeligheder.­

Periode: 2018

Målgruppe: Børn i alderen 22-35 måneder.

 ­

Indsats: Kommunerne har ansvar for at sprogvurdere børn i 3-årsalderen, hvis de ikke er optaget i et dagtilbud, eller hvis der er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I 2017 gav Folketinget kommunerne mulighed for at fremrykke sprogvurderingen til 2-årsalderen. Der skal derfor udvikles et sprogvurderingsmateriale, der er målrettet denne målgruppe.

 ­

Forskning: Forskningsprojektet består af fire elementer:

1) Kortlægning af forskning om metoder til sprogvurdering af børn i 2-årsalderen.

2) Udarbejdelse af sprogvurderingsmateriale.

3) Afprøvning af sprogvurderingsmaterialets validitet og anvendelighed.

4) Indsamling af normdata blandt ca. 2.000 børn i alderen 22-35 måneder.

 

Partnere: Socialstyrelsen og Sprogin.

 

Resultater: Sprogvurderingsmaterialet er færdigudviklet og forventes tilgængeligt for kommunerne fra IT-udbydere primo 2020.­­

Publikationer

I pressen

Øvrige links

Om sprogvurdering på Socialstyrelsens hjemmeside