Sprogstart - Bibliotekernes indsats for børnehavebørn

Sprogstart - bibliotekernes indsats for børnehavebørn

En tidlig og solid sprogudvikling giver børn bedre forudsætninger for at lære at læse og klare sig i uddannelsessystemet, og sprogfærdigheder påvirker derfor børns livsmuligheder. Mange børn oplever, at det kan være udfordrende, når de skal gå fra deres hverdagssprog med et begrænset ordforråd til at skulle anvende et mere nuanceret sprog i skolen. Derfor samarbejder Aalborg Bibliotekerne og TrygFondens Børneforskningscenter om projektet Sprogstart, som undersøger om bibliotekerne kan være med til at stimulere sprogudviklingen hos børnehavebørn og give dem en bedre indgang til uddannelsessystemet.

Periode:

2016- 2018.

Målgruppe:

3-5 årige børnehavebørn.

Antal deltagere:

Over 1.000 børn fordelt på 54 stuer i Region Nordjylland

Indsats:

Sprogstart er et læringsforløb, hvor bibliotekspersonale og pædagoger i fællesskab arbejder systematisk med at styrke børns tidlige sprogtilegnelse. Bibliotekarerne bidrager med både faglige kompetencer i forhold til materialer, læsning og sprog samt formidlingsmæssige, digitale og relationelle kompetencer. Daginstitutionerne tilbydes altså en ekstra sprogstimulerende indsats over for børnene, hvor en anden faglighed end pædagogernes bringes i spil. Sprogstart består af to forløb, som afvikles i daginstitutionen af bibliotekspersonalet. Der arbejdes med en gruppe på 18 børn i gennemsnit. Alle børn får en sprogindsats på 30 minutters session 3 gange om ugen i 8 uger.

Dag 1: Fælles oplæsning og fokusord (for hele stuen ca. 18 børn = tidsforbrug 30 minutter)

Dag 2: Guidet læsning (stuen deles i 3 grupper med ca. 6 børn i hver gruppe, som udgangspunkt efter alder eller efter pædagogisk indsigt, sprogvurdering og relationer. = 3 x 30 minutter)

Dag 3: Sproglege (stuen deles i 2 grupper af ca. 9 børn = 2 x 30 minutter). På tværs af de i alt 24 sessioner arbejdes der med højtlæsning, guidet læsning, fortællinger, film, aktiv lytning, apps og kreative eller motoriske lege. Under hver session findes der ”gør-det-sværere” og ”gør-det-lettere strategier” kaldet Læringsstigen. Disse strategier er et hjælpeværktøj til samtale med børnene, så alle børn uanset sprogligt niveau vil blive opfordret til at deltage i samtalen.

Forskning:

Effekten af ”Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn” evalueres i et lodtrækningsforsøg. Formålet er at udvikle og afprøve et koncept for, hvordan bibliotekerne via et intentionelt, målrettet og systematisk forløb over en 2-årig periode, kan styrke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år.

Partnere:

Aalborg Bibliotekerne og Slots- og Kulturstyrelsen.

Resultater:

Forventes i 2018

Publikationer

I pressen

Bibliotekarforbundets ”Del din viden” (17.05.2017): Biblioteket kickstarter sproget i nordjyske børnehaver

DR (17:05:2017): Sange og historier om tandsmør: Børn skal lege sig til bedre sprog