Leg og læring i vuggestuen – forskning i børns tidlige udvikling

Leg og læring i vuggestuen

Kan et pædagogisk, curriculum-baseret forløb om leg og læring styrke børns sproglige, kognitive, sociale og personlige kompetencer i vuggestuen? Forsøg med Leg og Læring i Vuggestuen fokuserer på samspillet mellem vuggestuepædagoger og børn i alderen 0-2 år for at styrke børnenes udvikling.

Periode:

2014-2016.

Målgruppe:

0-2 årige børn i vuggestuer.

Antal deltagere:

Seks kommuner, 88 institutioner, ca. 2.500 børn.

Indsats:

Indsatsen varer 20 uger og er baseret på et såkaldt ”åbent” curriculum, der grundlæggende set handler om at skabe flere interaktioner af høj kvalitet mellem voksne og børn. Indsatsen tager udgangspunkt i fem temaer, der er relevante for børns liv, hvortil der er udvalgt nogle ord og begreber pædagogerne skal arbejde med. Det er pædagogerne, der selv udvælger, planlægger og gennemfører aktiviteterne inden for hvert tema med udgangspunkt i deres pædagogiske viden og erfaringer med de enkelte børn. Derudover leverer projektet en række supplerende billedmaterialer til børnene og pædagogiske redskaber til pædagogerne, der skal understøtte pædagogerne i at anvende en række strategier, der har til formål at inddrage børnene aktivt i samtaler. Et vigtigt aspekt er, at pædagogens opmærksomhed og børnenes læringsmuligheder tilpasses det enkelte barn.

Ud over at styrke pædagogerne i deres dagligdags rutiner består indsatsen af fire ugentlige strukturerede aktiviteter mellem pædagogen og børnene, de såkaldte Fordybelsesaktiviteter. To aktiviteter har fokus på sprog, og to aktiviteter har fokus på tal. Desuden skal pædagogerne lave udforskningszoner for børnene der stimulerer børnenes nysgerrighed.

Den er udviklet i samarbejde med vuggestuepædagoger og bygger på den nyeste viden om tidlig læring og leg.

Forskning:

Effekten af Forsøg med Leg og Læring i Vuggestuen evalueres i et lodtrækningsforsøg. I blandt de vuggestuer som er tilmeldt forsøget trækkes lod om hvem som modtager indsatsen og hvem som modtager den sædvanlige praksis.

Før og efter indsatsen vil pædagoger gennem anerkendte spørgeskemaer vurdere alle børnenes sproglige og sociale udvikling, samt deres problemløsningskompetencer. Disse vurderinger suppleres med data om forældrenes baggrund fra Danmarks Statistik. Pædagogernes arbejde med indsatsen vil også blive videooptaget med henblik på at lære mere om hvordan indsatsen gennemføres.

Partnere:

Rambøll Management Consulting.

Resultater:

Forventes i 2016.

PublikationerØvrige links

Om Leg og læring i vuggestuen beskrevet i et notat fra Frederikssund Kommune.