Fremtidens Dagtilbud

Fremtidens dagtilbud

Hvordan styrker vi børns trivsel og læring i dagtilbuddet? Det skal udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud forsøge at svare på. Over en treårig periode skal der skabes ny viden og afprøves konkrete redskaber til det pædagogiske personales arbejde med at få alle børn til at trives og lære så meget som muligt. Formålet er at give dagtilbuddene en ramme for at arbejde målrettet og systematisk med at tilrettelægge og igangsætte pædagogiske forløb med udgangspunkt i de seks pædagogiske læreplanstemaer. Et effektstudie skal tilvejebringe sikker og generaliserbar viden, der kan understøtte en fremtidig udbredelse af indsatserne.

Periode:

2014 – 2017

Målgruppe:

Børn i alderen 0-6 år i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Antal deltagere:

12.000 børn, i 14 kommuner

Indsats:

Fremtidens Dagtilbud er et udviklingsprogram som har til formål at skabe ny viden om, hvordan børns læring og udvikling bedst understøttes til gavn for børnenes trivsel og læring gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et målrettet forældresamarbejde.

Indsatsen løber over to år, hvor der arbejdes med de seks læreplanstemaer i mindre grupper af børn.

De seks lærerplanstemaer er fokusområder, der alle skal indgå i det enkelte barns lærerplan med barnets målsætninger for udvikling og læring.

Det pædagogiske personale modtager også digitale refleksionsværktøjer – bl.a. til at have systematisk øje for både det enkelte barns og hele børnegruppens behov og forudsætninger.

Derudover arbejder det pædagogiske personale med digitale læringsredskaber til at understøtte temaerne sproglig udvikling og natur og naturfænomener på alternative måder

Endelig indeholder programmet en forældrekomponent, hvor dagtilbuddene understøtter en parallel læringsindsats i hjemmet i tæt samarbejde med det pædagogiske personale.

Forskning:

Effekten af Fremtidens Dagtilbud evalueres i et lodtrækningsforsøg. Formålet med udviklingsprogrammet er at skabe viden om, i hvilket omfang de forskellige dele af indsatsen (fx forældreindsatsen, ledelse, mm.) styrker børns trivsel og læring i de medvirkende dagtilbud, samt i hvilket omfang indsatserne mindsker betydningen af negativ social arv i forhold til børnenes trivsel og læring.

Partnere:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet, UC Nord og Danmarks Evalueringsinstitut

Resultater:

Resultaterne forventes i 2017

Publikationer

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016): Børns tidlige udvikling og læring - målgrupperapport

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016): Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud - videnspublikation til kommuner

Øvrige links

Om Fremtidens Dagtilbud på projektets egen hjemmeside.

Om Fremtidens Dagtilbud på Institut for Uddannelse og Pædagogiks (DPU) hjemmeside.