Forskernetværk

TrygFondens Børneforskningscenter er et interdisciplinært forskningscenter med 65 tilknyttede forskere.    

Fellows

Associates

Jacob Nielsen Arendt

Research Leader
The Rockwool Foundation

M
P +4533344809

Kathrine Vitus

Lektor
Aalborg Universitet

M
P +4599402841

Mette Ejrnæs

Professor
Københavns Universitet

M
P +4535323062

Mette Vedsgaard Christensen

Docent
Via University College

M
P +45

Miriam Wüst

Seniorforsker
VIVE

M
P +4533480895

Line Dybdal

Erhvervsleder
Rambøll Management Consulting

M
P +4551617854

Nina Madsen Sjö

Specialist i børneneuropsykologi
PhD

M
P 31145454