TrygFondens Børneforskningscenters skolekonference

Sprog- og læseindsatser samt indsatser for fagligt udsatte elever

09.05.2018 | Mette Vad Andersen

Dato tor 27 sep
Tid 09:30 16:30
Sted Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C

I Danmark har vi i løbet af de seneste år opnået markant større forskningsbaseret viden om, hvilke indsatser og metoder, der gavner elever i folkeskolen.

Hvordan styrker vi både ét- og flersprogede elevers læsekompetencer? Hvad kan vi gøre for elever med problematisk skolefravær? Hvordan kan vi benytte digitale læremidler og data i læseundervisningen? Kan turboforløb gavne fagligt udfordrede elever?

Den slags spørgsmål har forskere tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter fundet svar på.

Formålet med konferencen er at bidrage til, at den nyeste forskning kommer danske skoleelever til gavn. Vi lægger derfor vægt på at præsentere viden og resultater, som er praktisk anvendelige i undervisningen i folkeskolen. Det kan eksempelvis være viden om effektive pædagogisk-didaktiske metoder, undervisningsstrategier samt erfaringer med konkrete indsatser i skolen eller i tilknytning til skolen.

Konferencen fokuserer dels på indsatser, der kan styrke elevernes sprog- og læsekompetencer, og dels på indsatser, der gavner udsatte elevers trivsel, faglighed og reducerer deres fravær.

Målgruppe: Lærere, pædagogisk personale, skoleledere, pædagogiske konsulenter og andre med interesse for sprog, læsning og fagligt udsatte elever i folkeskolen

Pris: 400 kroner pr. deltager.

Link til tilmelding

PROGRAM

Event
Tags: skolekonference, konference, TrygFondens Børneforskningscenter, forskning, indsatser, folkeskole