Vil sprogindsats i børnehaven skabe flere mønsterbrydere?

Artikel fra Videnskab.dk omkring resultaterne fra SPELL, der deler forskerne.

19.11.2017 | Mette Vad Andersen

Resultaterne fra forskningsprojektet SPELL er for nyligt blevet publiceret i tidsskriftet Child Development. Men, resultaterne deler forskerne.

Dorthe Bleses, professor fra TrygFondens Børneforskningscenter, udtaler til Videnskab.dk:

»I Danmark er der ikke nok fokus på sprogudvikling og begyndende forståelse for skriftsprog i dagtilbuddet. Vi skal droppe frygten for at lege med sproget inden skolestart, for vores undersøgelser tyder på, at det styrker børnene. Både børn fra de ressourcestærke og ressourcesvage hjem«.

På den anden side står bl.a Dion Sommer, der forholder sig kritisk til SPELL resultaterne.

Dion Sommer, der er professor i børnepsykologi ved Aarhus Universitet, kritiserer i en ny bog sprogindsatsen. Han mener, at den »bygger på en indlæring af løsrevne elementer af sprog, og det skaber en overfladisk læring, hvor man kan måle små effekter, som formodentlig ikke varer ved,« siger han«.

Se hele artiklen fra Videnskab.dk her

I pressen
comments powered by Disqus