Randomised controlled trials in Scandinavian educational research

Maiken Pontoppidan, Maria Keilow, Jens Dietrichson, Oddny Judith Solheim, Vibeke Opheim, Stefan Gustafson og Simon Calmar Andersen

28.08.2018 | Mette Vad Andersen

Danmark, Sverige og Norge har en lang tradition for at investere i skoleudvikling i grundskolen, men ingen af landene har været vant til at evaluere effekten af indsatserne ved hjælp af kontrollerede lodtrækningsforsøg, såkaldte RCT.

Efter 2011 er der imidlertid sket en stigning i anvendelsen af RCT til effektmåling af indsatser i grundskolen i de skandinaviske lande. Danmark er det land, som har gennemført allerflest kontrollerede lodtrækningsforsøg, og stigningen er langt større i Danmark og Norge end i Sverige. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse af anvendelsen af RCT i grundskoleforskningen i Skandinavien, som Simon Calmar Andersen fra TrygFondens Børneforskningscenter har deltaget i.

Forskerne vurderer, at internationale tendenser og resultater fra internationale sammenligninger som PISA har påvirket udviklingen i alle lande, men at forskellene mellem landene skyldes forskelle i politisk engagement. Således er mange af de kontrollerede lodtrækningsforsøg i grundskolen i Danmark og Norge igangsat på politisk initiativ, mens det kun gælder et enkelt i Sverige. Det har stor betydning, da statslig finansiering og koordinering ofte er afgørende for implementeringen af lodtrækningsforsøg, ikke mindst i små lande som de skandinaviske.

Af 13 politisk initierede lodtrækningsforsøg, der siden 2012 er gennemført i den danske folkeskole, er otte af dem udført af TrygFondens Børneforskningscenter.

Læs hele artiklen

Publikation

Nyhedsarkiv