Metaanalyse af pædagogiske indsatser til at styrke det sproglige læringsmiljø for 0-5-årige børn

Rapport af Dorthe Bleses, Anders Højen, Peter Jensen, Line Dybdal og Thomas Lind Andersen.

06.02.2017 | Mathias Bukh Vestergaard

Konklusionen af rapporten: "Metaanalysen har sammenfattet forskning gennemført over de seneste 25 år, der har undersøgt, hvordan man i hjemmet og/eller dagtilbuddene bedst styrker det sproglige læringsmiljø omkring barnet, og hvordan indsatser kan understøtte både forældre og pædagoger i dagtilbud, så de i højere grad skaber de læringsmuligheder børnene har brug for. Vi har brug for denne forskning – også i Danmark.

Dette skyldes, at den tidlige sociale og etniske skævhed i den sproglige udvikling i Danmark (som i andre lande) varer ved i skoletiden og påvirker børns livsmuligheder. Næsten alle danske børn er i dagtilbud fra en tidlig alder. Derfor er dagtilbuddet en naturlig arena for at styrke børns sprogtilegnelse, og helt i forlængelse deraf er sprog også ét ud af seks læreplanstemaer som det pædagogiske personale skal arbejde med i dagtilbuddene.

Metaanalysens vigtigste overordnede og positive konklusion for praksisfeltet i Danmark er, at specifikke indsatser målrettet børns sprogtilegnelse har en målbar positiv effekt på børnenes sprogudvikling ud over den effekt, der måtte være af at gå i dagtilbud frem for at blive passet i hjemmet. Metaanalysen peger på en række pædagogiske tilgange til sprogindsatser, man med fordel kan lade sig inspirere af for at styrke dagtilbuddenes arbejde med børns sprog. Tilgangene bygger videre på de teoretiske og metodiske tilgange, der blev præsenteret som en del af Sprogpakken (et landsdækkende ministerielt efteruddannelsesprogram, hvor 7.000 danske pædagoger var på kursus i 2011 og 2012) og er på den måde allerede i et vist omfang kendte. I Appendiks 4 på childresearch.au.dk/metaanalysesprog findes der mere information om de enkelte typer af indsatser, der indgår i de pædagogiske tilgange, som kan være til mere direkte inspiration til det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. I Appendiks 2 og 3 er det muligt at søge viden om de konkrete indsatser og hvor den originale publikation kan findes. Dog er der huller i vores viden, der betyder, at et fortsat samarbejde mellem forskning og praksis er vigtigt for at udvikle og afprøve indsatser, der virker for alle børn."

Du kan læse hele rapporten her. Du kan også læse mere om projektet på vores projektside.

Publikation

Nyhedsarkiv