Kortlægning af metoder til udarbejdelse af cost-benefit-analyser af tidlige indsatser for børn

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har med finansiering fra TrygFondens Børneforskningscenter foretaget en kortlægning af cost-benefit-analyser af tidlige indsatser for børn udarbejdet i perioden 2008-2017.

03.12.2019 | Lone Amdi Boisen

Da der er begrænsede ressourcer til rådighed i den offentlige sektor, har politikere og andre beslutningstagere behov for viden om, hvilke indsatser der giver de største gevinster (benefits) i forhold omkostningerne (costs). Det er netop formålet med cost-benefit-analyser. Det er imidlertid ikke nogen enkel opgave at vurdere hverken omkostningerne til eller de økonomiske gevinster af tidlige indsatser, der har til formål at forbedre børns kompetencer og fremtidige livsvilkår. Det er heller ikke altid nemt at sammenligne resultater af forskellige cost-benefit-analyser inden for området. Det kræver systematiske data samt gode og veletablerede metoder til at estimere omkostninger og gevinster.

Derfor har Louise Beuchert og Mette Verner fra VIVE kortlagt de metoder, der er anvendt i cost-benefit-analyser af tidlige indsatser udgivet i perioden 2007-2017. Kortlægningen fokuserer ikke på effekten af eller omkostningseffektiviteten i de analyserede indsatser, men derimod på selve metoden til udarbejdelse af cost-benefit-analyser.  

Rapporten konkluderer, at der trods væsentlige metodiske fremskridt i perioden endnu ikke findes fælles standarder for, hvordan cost-benefit-analyser bør foretages, og at der er brug for fortsat fokus på indsamling af systematisk data og evidens om sammenhænge mellem forbedring af børns udvikling i barndommen og senere i livet. Endelig indeholder rapporten anbefalinger til udarbejdelse og afrapportering af cost-benefit-analyser af tidlige indsatser.

Hent rapporten på VIVE´s hjemmeside: Cost-Benefit Analyses of Early Childhood Interventions. A Methodological Review of Studies Published in 2008-2017

Publikation

Nyhedsarkiv