Indsats i vuggestuen kan styrke børns tidlige kompetencer

Rapport skrevet af Dorthe Bleses, Peter Jensen, Hanne Nielsen og Anne Rathe.

30.11.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

I hovedkonklusionen af rapporten står der blandt andet følgende:

"Arbejdet med Leg og læring i vuggestuen medførte et væsentligt læringsudbytte hos børn i indsatsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen med hensyn til læringsområderne sprog og matematisk forståelse. Ikke overraskende kan vi se, at der er størst effekt for de mål, der ligger tættest på selve indsatsen. Dette er også vigtigt, fordi det bekræfter, at børn ikke kan udnytte et rigere læringsmiljø til umiddelbar læring. Men vi finder også, at arbejdet med særlige mål inden for sprog og matematisk forståelse har en positiv effekt for børnenes generelle sprogudvikling, dvs. at det at arbejde med særlige læringsområder har haft en positiv afsmittende effekt på børnenes generelle sprogudvikling. Et konservativt mål for, hvor meget børn i indsatsgruppen fik ekstra ud af indsatsen udover den forventelige aldersmæssige udvikling viser, at børn fik mellem 30 og 80 pct. ekstra læring i løbet af de 20 uger indsatsen varede. Det er en øget læring, der har praktisk betydning for børnenes læring og udvikling."

Hele rapporten kan læses her. Det er også muligt at læse mere om projektet bag rapporten - Leg og læring i vuggestuen - på vores projektside.

Publikation

Nyhedsarkiv