Evaluering af turboforløb til ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse

Pjece.

23.06.2020 | Lone Amdi Boisen

Formålet med projektet Turboforløb for fagligt udfordrede elever i folkeskolen var at udvikle og evaluere turboforløb, som kan fungere inden for skolens egne organisatoriske og økonomiske rammer, og som skolerne kan anvende som en del af deres indsats for elever med faglige udfordringer.

Projektet bestod af en treårig forsøgsordning, hvor der blev udviklet, afprøvet og evalueret to turboforløb. Projektet var tilrettelagt som et lodtrækningsforsøg, da denne videnskabelige metode i forhold til andre typer af effektevalueringer giver mere sikker viden om, hvad turboforløb kan betyde for elevernes udbytte af undervisningen.

I denne pjece kan du læse om: 

  • De to turboforløb Dit liv, din læring og Strategier til læring
  • Turboforløbenes effekt på elevernes læring og komptencer
  • Projektets forskningsdesign og datagrundlag

Læs pjecen: Evaluering af turboforløb til ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse. 

Publikation

Nyhedsarkiv