Evaluering af skolerettede og skoleunderstøttende indsatser i projekt ”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen"

Udarbejdet af Michael Rosholm, Benedicte Donslund Vind, Nanna Bøgh Laursen, Johanne Jeppesen Lomholt, Søren Albeck Nielsen.

11.09.2019 | Lone Amdi Boisen

I 2015 afsatte satspuljepartierne 35,6 mio. kr. til at forbedre det faglige niveau i dansk og matematik hos udsatte børn og børn med svag socioøkonomisk baggrund i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen. Som en del af projektet indgår et forsøgsprogram, hvor to skolerettede og to skoleunderstøttende indsatser afprøves og evalueres.

De skolerettede indsatser dækker over de to indsatser Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange og Supplerende faglig støtte fra studerende, hvor målgruppen er børn med svag socioøkonomisk baggrund. Indsatserne er dermed målrettet skoler, hvor mindst fem elever i klasserne har forældre med grundskole eller gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse. De skoleunderstøttende indsatser dækker over indsatserne Makkerlæsning og Klub Penalhus, hvor målgruppen er udsatte børn. Indsatserne er dermed målrettet anbragte børn eller børn i familier, der modtager en forebyggende foranstaltning i hjemmet. De skoleunderstøttende indsatser er også afprøvet blandt fagligt udfordrede børn.

Denne rapport indeholder en evaluering af indsatserne på børnenes faglige kompetencer, deres trivsel og socio-emotionelle velbefindende. Endvidere undersøges, hvorvidt der har været medierende og modererende faktorer, der kan forklare variation i effekterne på tværs af skoler og børn, til dels med udgangspunkt i de kvalitative analyser.

Læs rapporten

Publikation

Nyhedsarkiv