Brief: Langtidseffekten af SPELL og Fart på sproget: Sammenhæng mellem tidlig sprogindsats og læsekompetencer i 2. klasse

Af Dorthe Bleses, Anders Højen & Benedicte Donslund Vind.

02.10.2020 | Lone Amdi Boisen

Læs:Brief om langtidseffekten af SPELL og Fart på sproget på læsekompetencer i 2.klasse

Publikation

Nyhedsarkiv