Viden Om: Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Er du optaget af at styrke elevers sprog og læseforståelse, kan du hente viden og inspiration i ny videnspakke på læringsportalen EMU.dk, som er baseret på TrygFondens Børneforskningscenters forskningskortlægning.

18.03.2019 | Lone Amdi Boisen

På EMU.dk finder du nu en videnspakke med forskningsbaseret viden og praktiske redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse. Pakken består af et vidensnotat, en didaktisk plakat og en animationsfilm, der introducerer de væsentligste pointer på halvandet minut.

Videnspakken er baseret på en omfattende forskningskortlægning, som TrygFondens Børneforskningscenter har udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). På baggrund af en systematisk gennemgang af 39 forskningskortlægninger, som tilsammen omfatter 667 forskellige forskningsstudier og mindst 75.000-100.000 børn, afdækker forskningskortlægningen seks overordnede indsatstyper, som har dokumenteret positiv effekt på grundskoleelevers sproglige kompetencer og læseforståelse. 

Videnspakken fokuserer på de tre indsatstyper, som har allerstørst effekt på elevernes sprog og læseforståelse: Læringsstrategier, understøttende redskaber og Fælles boglæsning.

Læs mere

Hent Viden Om Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse på læringsportalen EMU.dk 

Læs nyhed på EMU.dk: Viden Om Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Læs mere om forskningskortlægningen og hent rapporten

Nyhed