”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen (VLS)” styrker de yngste børns sprog

Resultaterne af forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen (VLS)” viser, at indsatsen styrker de yngste børns sprog. Samtidig passer den godt ind i en dansk pædagogisk praksis.

28.02.2019 | Lone Amdi Boisen

I de tidlige år gennemgår børn en omfattende udvikling, men der er stor forskel på, hvor hurtigt det går. Ved udgangen af vuggestuetiden er der op til et års forskel på børns sproglige, tidlige matematiske og socio-emotionelle kompetencer, og det har betydning for, hvor godt et fundament børnene får for at bygge yderligere læring på senere hen i skolen.

Derfor er det vigtigt at understøtte børnenes kompetencer tidligt i livet, før forskellene opstår, og hvor det er nemmest at understøtte børns udvikling – og her har indsatsen ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” potentiale til at gøre en forskel, både fordi den styrker børnenes kompetencer, og fordi den passer godt ind i en dansk pædagogisk praksis.

Det fortæller professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter, som de sidste to år har stået i spidsen for forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen”. I projektet har 5031 børn fordelt på 252 vuggestuer og 142 legestuegrupper i 13 kommuner landet over deltaget i et lodtrækningsforsøg, hvor de har afprøvet en struktureret og målrettet indsats, der giver det pædagogiske personale viden, rammer og redskaber til at styrke læringsmiljøet i forhold til børns sproglige, før-matematiske og socio-emotionelle kompetencer som opmærksomhed, impulskontrol og hukommelse.

Indsatsen styrker alle børns sprog

I dag offentliggøres forskningsrapporten med resultaterne fra projektet, og de taler deres eget tydelige sprog. Således forbedrede børnene, der deltog i indsatsgruppen, deres ordforråd, talforståelse og forståelse af abstrakte begreber som f.eks. krum og oval mellem 9 og 44 pct. mere end børnene i kontrolgruppen. Samtidig tilegnede de sig både de specifikke ord, der blev arbejdet med i forløbet, og øgede deres generelle ordforråd, fordi de undervejs blev bedre til at lære nye ord. Det giver håb om, at der ud over de målte korttidseffekter også kan være positive langtidseffekter af indsatsen. Endelig styrkede indsatsen den generelle pædagogiske praksis og støttede det pædagogiske personale i at differentiere det sproglige arbejde, så børnene også fik udbytte af indsatsen, anden gang de deltog. Det peger på alt sammen, at en udrulning af indsatsen til andre dagtilbud kan styrke børns udvikling og læring, siger professor Dorthe Bleses: 

”Vi har tidligere med gode resultater afprøvet indsatsen i vuggestuer. Nu har vi gentaget indsatsen med endnu flere vuggestuebørn og udvidet den til også at omfatte børn i dagplejen, og vores resultater viser, at indsatsen gavner børn i vuggestue og dagpleje lige meget, og at alle børn uanset køn, alder, oprindelse og sociale forhold i hjemmet får stort set lige meget ud af indsatsen. Det er væsentligt, fordi en indsats, der har en lille eller moderat effekt på alle børn, får langt større gennemslagskraft, når den bliver brugt i praksis, end en indsats, der har stor effekt på få børn”.  

Flotte resultater og fælles afsæt for det sproglige arbejde

I Horsens Kommune glæder projektleder Nynne Thorup Horn sig også over resultaterne. Her deltog samtlige vuggestuer og dagplejer og godt 2000 børn i projektet. Ud over de flotte resultater på børnenes sprog betyder det, at hele kommunen har fået en kæmpe kapacitetsudvikling på det sproglige område, fortæller hun:

”Som kommune og dagtilbud har vi fået et fælles sprog og et fælles afsæt for vores sprogarbejde, og alt personale er blevet kompetenceudviklet ved at arbejde intensivt med de her ting. Samtidig har børnene elsket det, og både dagplejere og pædagoger har været vildt imponerede over, hvad små børn kan lære, f.eks. ord som krum. Det betyder, at de også i andre sammenhænge begynder at have større forventninger til dem, og det ved vi er vigtigt”, siger hun. 

Børn lærer sprog hele dagen

Et kardinalpunkt i ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” er, at læring ikke kun foregår i planlagte aktiviteter mellem kl. 9 og 11, men at læringsstrategier, konkrete mål og struktur på det sproglige arbejde støtter det pædagogiske personale i at skabe flere læringsmuligheder og samtaler af høj kvalitet om det, der optager barnet. Både i de daglige rutiner som måltider og garderobe, og når barnet leger eller deltager i strukturerede aktiviteter som f.eks. samlinger. Det har det pædagogiske personale taget godt imod og følt, at det passede ind i deres hverdag, fortæller Nynne Thorup Horn:

”Det pædagogiske personale er navnlig glade for systematikken, der sikrer, at de kommer omkring hvert enkelt barn og sætter mål for deres læring. Samtidig passer det rigtig fint, fordi de kan variere indsatsen og arbejde med den i mange sammenhænge. Det vil sige, at de inden for de eksisterende rammer kan arbejde systematisk med det sproglige arbejde og sætte ambitiøse mål. På den måde bliver det med at have fokus på sprog ikke bare noget, man siger, men noget man arbejder med i hele hverdagen og på tværs af alle læreplanstemaer”, siger hun.

I Horsens Kommune har alle dagtilbud i øvrigt valgt at arbejde videre med indsatsen og udarbejdet ambitiøse handleplaner for det videre arbejde, som de er godt i gang med at implementere, fortæller Nynne Thorup Horn.

Bag om forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen”

  • ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” (VLS) er en indsats, der giver det pædagogiske personale viden, rammer og redskaber til at arbejde systematisk og målrettet med at styrke læringsmiljøet i forhold til de yngste børns sprog og eksekutive funktioner som arbejdshukommelse, impulskontrol og opmærksomhed. 
  • Basisindsatsen er et forløb på 20 uger med fem temabaserede forløb, som det pædagogiske personale med afsæt i konkrete mål og redskaber planlægger og omsætter til et engagerende og understøttende læringsmiljø med mange læringsmuligheder og samtaler af høj kvalitet. 
  • Det pædagogiske arbejde foregår indenfor en tredelt ramme med udgangspunkt i barnets dagligdag i dagtilbuddet: Fordybelse i små og store grupper, Fokus på det enkelte barn i de daglige rutiner og Udforskning, som understøtter det enkelte barns nysgerrighed og læring.
  • Indsatsen kræver i udgangspunktet ikke ekstra personaleressourcer men handler om, hvordan eksisterende ressourcer kan anvendes på andre måder inden for de givne rammer.
  • Derudover afprøver projektet en indsats med intensiv forældreinvolvering samt undersøger betydningen af kollegial sparring, ledelsesmæssig understøttelse og kommunal parathed.
  • VLS er finansieret af Børne- og Socialministeriet og gennemført i perioden 2016-2018. 
  • Projektet er udviklet og afprøvet i samarbejde med Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Halsnæs, Horsens, Ikast-Brande, Morsø, Randers, Skive, Sorø, Tårnby, Vesthimmerland og Aabenraa Kommune. 
  • Projektet er gennemført i samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, hvorfra også lektor Anders Højen og professor Peter Jensen deltog, og Rambøll Management Consultning.
  • ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” står på skuldrene af en række store forskningsprojekter med samme fokus. Blandt andet indsatserne ”Leg og Læring i vuggestuen”,” Fart på sproget”, ”SPELL” og ”LEAP”.

Læs mere

Læs forskningsrapporten: Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. En målrettet og struktureret indsats, som virker ved at styrke læringsmiljøet for de yngste.

Download gratis alle materialer til basisindsatsen.    

Læs projektsiden for ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen”.     

Læs pressemeddelelsen fra Børne- og Socialministeriet: Nyt sprogredskab forbedrer småbørns sprog.

Kontakt

Nynne Thorup Horn, sprogkonsulent og projektleder i Horsens Kommune
Mail: ntho@horsens.dk
Mobil: 20 46 73 47

Professor Dorthe Bleses
Mail: bleses@cc.au.dk
Mobil: 93 50 83 54

Nyhed

Nyhedsarkiv