Små økonomiske tilskyndelser kan forbedre implementering af politik

Et nyt studie på folkeskoleområdet viser, at selv små økonomiske tilskyndelser kan forbedre skolernes implementering af en ny politik. Selvom den økonomiske gevinst ligger på skoleniveau, medvirker gevinsten til at forbedre implementeringen blandt lærerne.

08.12.2020 | Lone Amdi Boisen

”Resultaterne er et skridt på vejen til at forstå, hvordan økonomiske tilskyndelser påvirker implementeringen af nye politikker. Offentlige ledere står ofte i en situation, hvor de bestemmer sig for at implementere en ny politik. Men i sidste ende er det medarbejderne, der skal bringe implementeringen i mål. Lederen kan godt bestemme og sætte retningen, men adfærdsændringen ligger ofte hos medarbejderne. Derfor er studiet ikke kun relevant for skoleområdet. Resultaterne er påfaldende ved, at selv en lille økonomisk gevinst på skoleniveau kan forbedre lærernes målopfyldelse”, udtaler Simon Calmar Andersen. Han er sammen med Ulrik Hvidman forfatter bag studiet.  

Læs artiklen på nyhedssiden for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Nyhed

Nyhedsarkiv