Politiken: KL vil sprogteste alle 3-årige

Obligatoriske sprogtest blev afskaffet i kampen mod bureaukrati, men alt for mange børn med sprogproblemer får ikke nok hjælp, erkender KL. (Politiken)

17.01.2017 | Mathias Bukh Vestergaard

forsiden af dagens Politiken bliver et forslag fra Kommunernes Landsforening om at sprogteste børn i børnehaven diskuteret. Et af argumenterne for at gøre det er, at et forskningsprojekt fra TrygFondens Børneforskningscenter sidste år viste, at nogle børn er op til 2 år bagud i forhold til jævnaldrende børn, allerede når de starter i skole. Både i faglige og sociale kompetencer. En sprogvurdering vil muligvis kunne mindske denne ulighed.

Til Politiken siger professor ved TrygFondens Børneforskningscenter, Dorthe Bleses:

"Vi må må se i øjnene, at der er en væsentlig del af børnene, hvis sproglige udvikling ikke understøttes tilstrækkeligt i børnehaven, fordi det er svært at finde de børn uden en test, og fordi ikke alle dagtilbud har fokus nok på at skabe rige læringsmiljøer. Børn, der starter i skolen med svage kompetencer, risikerer at falde længere og længere bagud i forhold til de andre".

I pressen