Politiken: En stor gruppe børn er to år bagud, når de starter i skolen

Fra vuggestuealderen og frem er der markant forskel på børns sproglige, matematiske og sociale evner, viser den hidtil største undersøgelse på området. (Politiken)

23.08.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

dagens forside af Politiken er en længere artikel om resultaterne fra en undersøgelse, som forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter er en del af. Projektet er blevet kaldt Fremtidens Dagtilbud, fordi det består i at fremme pædagogers arbejde med at få børn til at trives og lære så meget som muligt, så de danske daginstitutioner i fremtiden bliver endnu bedre. 

For nylig udgav Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en rapport med de første analyseresultater fra projektet, og de viser, at der skal gøres en stor indsats, hvis alle børn skal have de samme forudsætninger for at klare sig godt, når de starter i skole. De 15 procent svageste børn har således allerede i en alder af 4,5 år et sprogligt niveau, der svarer til en gennemsnitlig 3-årig eller derunder. 

Dorthe Bleses, der er professor ved TrygFondens Børneforskningscenter, siger til Politiken følgende om resultaterne:

"Der er helt op til to års gab mellem de svageste og de stærkeste børn, på trods af at alle børnene har været i dagtilbud. Det er meget bemærkelsesværdigt og en øjenåbner".

Har du lyst til at læse mere om projektet Fremtidens Dagtilbud? Så klik ind på vores projektside, hvor du også kan finde henvisninger til de rapporter, som Politiken skriver artiklen på baggrund af.

I pressen