Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Store forskelle i de mindste børns forudsætninger for at trives og lære

En ny rapport viser, at der allerede før 3-års alderen er store forskelle i børns kompetencer. Rapporten er udarbejdet i forbindelse med et stort udviklings- og forskningsprojekt, hvor målet er, at alle børn trives og lærer mest muligt. (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)

09.08.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

I projektet Fremtidens Dagtilbud, som forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter indgår i, er der netop blevet udgivet to rapporter. De viser, at børns sproglige, sociale og tidlige matematiske kompetencer er vidt forskellige allerede, når børnene er tre år, og at familieforhold og måden, forældre er sammen med deres børn på, er med til at forklare disse forskelle. 

Du kan læse mere om projektet Fremtidens Dagtilbud på vores projektside, hvor du også kan finde links til rapporter vedrørende projektet.

I pressen