Deltag i forskningsprojektet "Underretninger i Fokus"

Vær med til at undersøge, om og hvordan et statistisk redskab kan styrke beslutningsgrundlaget, når socialrådgivere vurderer underretninger.

22.01.2020 | Lone Amdi Boisen

De beslutninger, socialrådgiverne træffer, når de modtager underretninger med bekymringer for et barn, har ofte stor betydning for barnets trivsel og udvikling. Ofte er beslutningerne svære og skal træffes under tidspres. Derfor er VIA University College og TrygFondens Børneforskningscenter i gang med at undersøge, om og på hvilken måde et statistisk redskab baseret på machine learning og prediktive risikomodeller kan understøtte kommunernes sagsbehandling.

 

Er det muligt at lave en model, der med udgangspunkt i kommunens eksisterende data kan hjælpe i risikovurderingen af det enkelte barn, når kommunen modtager en underretning? Og giver et sådant redskab mening i sagsbehandlernes praksis?

Vi søger lige nu kommuner, der interesserer sig for mulighederne i machine learning på det specialiserede socialområde, og som vil være med til at afprøve vores statistiske redskab "Beslutningsstøtten", som er udviklet i samarbejde med Silkeborg og Hjørring Kommuner. 

I kan læse mere om projektet i invitation til at deltage i forskningsprojektet ”Underretninger i Fokus”  .

Flere oplysninger finder I på projektsiden Underretninger i Fokus samt i Kort projektbeskrivelse for forskningsprojektet Underretninger i Fokus. 

Hvis I er interesserede i at deltage eller har spørgsmål til projektet, kan I henvende jer til Gitte Sommer Harrits på gish@via.dk eller Sanne Dalgaard Toft på sanne@econ.au.dk.

Nyhed