Information: "Vi må ikke lukke øjnene for ikke-vestlige børns udfordringer"

Det er ikke racisme at påpege, at nogle børn statistisk set har dårligere kompetencer end andre, mener forskerne bag kontroversiel rapport. De oplever berøringsangst over for at forske i indvandrere, og det svækker muligheden for at hjælpe de svage børnehavebørn, mener de. (Information)

26.08.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

"Det handler om at give børnene de bedste livsmuligheder. Det er dokumenteret i både danske og internationale studier, at der er forskel mellem børn, som til dels – men absolut ikke fuldstændigt – hænger sammen med deres forældes etniske baggrund"

Dorthe Bleses, professor ved TrygFondens Børneforskningscenter, svarer i Information på den kritik, der har været ovenpå udgivelsen af rapporten Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud. Rapporten er udgivet som en del af projektet Fremtidens Dagtilbud, og den viser blandt andet, at børnehavebarn af ikkevestlige forældre statistisk set har svagere sproglige, matematiske og sociale færdigheder end et to år yngre barn af etnisk danske forældre. Det har fået nogle til at kritisere forskerne for, at de ikke har korrigeret for forældrenes uddannelsesniveau og socioøkonomiske baggrund. Men til det siger Peter Jensen, der også er professor ved TrygFondens Børneforskningscenter, i artiklen:

"Det er en relevant undersøgelse, og det er faktisk næste skridt i vores forskningsprojekt at gøre netop det, men det har ikke været intentionen med denne rapport. Målet har i første omgang været at præsentere de umiddelbare resultater af vores data, helt ufortyndet".

 

 

I pressen