Information: Rapport: Ikkevestlige børn er mindre empatiske end danske

Børnehavebørn af ikkevestlige forældre er dårligere til dansk og har ringere sociale færdigheder end børn af danske forældre, viser undersøgelse af 13.000 børn i Danmark. (Information)

25.08.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

For et par uger siden udgav forskerne bag Fremtidens Dagtilbud en rapport, der siden har fået meget opmærksomhed i medierne. På deres tirsdagsforside skrev Politiken om de store forskelle i sproglige evner, der er mellem visse børn allerede i børnehaven. Det ledte til, at en række øvrige medier også rettede fokus mod problematikken.

I går havde Information så en artikel, der satte fokus på de dele af resultaterne, som viser, at der er store forskelle mellem børn af ikke-vestlige forældre og etnisk danske børn. Det gælder både det at have empati, kunne samarbejde og udtrykke følelser, men også i forhold til evner i dansk og forståelse for matematik er børn af ikkevestlige forældre markant dårligere end etnisk danske børn.

I pressen