Centerleder i spidsen for ny kommission, der skal komme med bud på fremtidens læreruddannelsen

Simon Calmar Andersen bliver formand for ny kommission, der skal komme med forslag til fremtidens læreruddannelse.

20.03.2019 | Lone Amdi Boisen

Når en ny kommission skal i gang med at se på, hvilke krav fremtiden stiller til lærernes kvalifikationer, og hvordan forskellige modeller for læreruddannelsen kan indfri disse krav, sidder Simon Calmar Andersen, professor og centerleder for TrygFondens Børneforskningscenter, for bordenden.

Kommissionen skal blandt andet se på, om det giver mening at gøre læreruddannelsen til en femårig uddannelse, og hvordan den kan tage sig ud på professionshøjskoler, universiteter eller i hybrid-modeller.   

I sit arbejde skal kommissionen skele til erfaringer fra de nordiske lande samt f.eks. Holland, Storbritannien, Tyskland, New Zealand, Canada og Singapore. Flere af disse lande har gjort uddannelsen længere og forankret den på universitetet. Udgangspunktet er, at alle modeller skal holdes inden for de nuværende økonomiske rammer, men kommissionen har også mulighed for at foreslå dyrere eller billigere udgaver.

Kommissionen skal afrapportere i foråret 2020, men inden da venter der en kompleks opgave, siger Simon Calmar Andersen:

”Læreruddannelse er uhyre vigtig, fordi den uddanner dem, der skal danne og uddanne vores børn og unge, og der er forventninger fra mange sider til, hvad lærerne skal kunne. Derfor er det vigtigt at gå grundigt til værks og belyse fremtidens krav til lærernes kvalifikationer i sammenhæng med forskellige modeller for, hvordan disse krav kan indfries, så politikerne får det bedst mulige grundlag for at træffe en langsigtet beslutning om, hvordan fremtidens læreruddannelse skal se ud”.  

Kommissorium for kommission om fremtidens læreruddannelse

Nyhed